Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

30. 3. 2021

Zdravstvene omejitve delavca, možnosti prerazporeditve

Delavec je zaradi zdravstvenih težav na bolniški. Vmes je svoje mnenje podala medicina dela, ki pravi, da ima delavec pri delu kar nekaj omejitev. Glede na postavljene omejitve, delodajalec žal nima delovnega mesta, ki bi ga delavcu s takimi omejitvami lahko ponudili. Zdaj smo dobili tudi odločbo ZZZS, ki sicer ...
Samo za aktivne naročnike
30. 3. 2021

Delavec je bil klican kot priča na sodišče

Šlo je za privatno zadevo, ne službeno. Naslednji delovni dan je prinesel s sodišča zahtevek za nadomestilo plače.Zanima me sledeče. Ali mu podjetje mora izplačati nadomestilo plače?Nekoč sem namreč zasledila, da mora v primeru, ko gre za osebno zadevo, delavec za urejanje zadev koristiti dopust.
Samo za aktivne naročnike
29. 3. 2021

Arhiviranje dovolilnic za odhod z dela

Koliko časa je potrebno hraniti podatke o odobrenih dovolilnicah in razlogih zanje? Gre za dovolilnice za predčasen odhod iz dela ali kasnejši prihod na delo.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 3. 2021

O napredovanju javnih uslužbencev

JU je napredoval v višji plačni razred na DM v V. TR z dnem 1. 4. 2015. Z dnem 1. 4. 2017 je sklenil novo POZ, na podlagi katere je bil v 15 % razporejen na DM v VI. TR v 85 % pa na DM v V. TR. JU je 1 ...
Samo za aktivne naročnike
19. 3. 2021

Osnova za izračun obsega sredstev za redno delovno uspešnost ravnatelja, če je vmes nastopil nov mandat?

Katera osnova za redno delovno uspešnost ravnatelja se uporabi za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12 .2020, če je vmes s 1. 8. 2020 nastopil novi mandat ravnatelja?
Samo za aktivne naročnike
19. 3. 2021

Dodatni dnevi dopusta po KPVIZ zaradi otrok

Koliko dodatnih dni dopusta pripada delavki v šoli, če bo en otrok v tem letu dopolnil 7 let, drugi pa 15.
Samo za aktivne naročnike
19. 3. 2021

Dodatni dnevi dopusta po KPVIZ zaradi nege invalidne osebe

Ali javnemu uslužbencu, ki doma neguje in skrbi za 100% invalida, kateremu je dodeljena osebna asistenca, pripada dodatnih 5 dni?
Samo za aktivne naročnike
17. 3. 2021

Pripravljenost za delo na domu

Pri organizaciji dela v javnem zavodu s področja kulture obstajajo vsebinski razlogi, da se na nekaterih tehničnih delovnih mestih uvede institut pripravljenosti za delo na domu (ki se ne šteje v delovni čas). Ker se nekajkrat na leto pojavijo potrebe po intervenciji na elektro, strojnih in podobnih sistemih, se nam ...
Samo za aktivne naročnike
16. 3. 2021

Izvajanje 75. člen ZDR-1 o spremembi delodajalca

Najmanj eno leto moramo upoštevati pravice in obveznosti iz kolektivnih pogodb (v našem primeru splošna kolektivna pogodba velja tako za delodajalca prevzemnika in delodajalca prenosnika), torej nas zavezujejo tudi podjetniške pogodbe delodajalca prenosnika (torej podjetniško pogodbo, ki jo je delodajalec prenosnik podpisal s sindikatom).Ali moramo eno leto upoštevati tudi ...
Samo za aktivne naročnike
15. 3. 2021

Ocenjevanje dopolnilno zaposlenih delavcev

Kako je z ocenjevanjem dopolnilno zaposlenih delavcev? Na zavodu so dopolnilno zaposleni raziskovalci, ki so sicer nekje drugje, večinoma v JS, polno zaposleni. Največ primerov imamo, ko je delavec polno zaposlen na fakulteti in nato za 20 % še pri nas. Ti delavci nimajo enakega delovnega mesta pri obeh delodajalcih, niti ...
Samo za aktivne naročnike