Vprašanja in odgovori

Postavite nam vprašanje na vaše dileme, vpišite ga v obrazec desno, pod rubriko Ne pozabite, priskrbeli vam bomo odgovor.

Hvala za zaupanje. Uredništvo portala

07. 6. 2018

Prispevki in dohodnina

Delavci so napoteni v Nemčijo preko agencije in so zaposleni v slovenskem podjetju. V Sloveniji se plačujejo prispevki, dohodnina pa se plačuje direktno na nemški davčni urad, kajti dela se za nemškega naročnika, z njegovim materialom in njegovimi osnovnimi sredstvi. Ali je to pravilno?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 6. 2018

Napoteni preko agencije

Ali za agencijo veljajo enaki pogoji glede časa napotitve, to je 24 mesecev, potem prekinitev 2 meseca in nato ponovna napotitev?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 6. 2018

Odpravnina ob upokojitvi - sorazmerni del

Delavec je pri glavnem delodajalcu zaposlen za polni delovni čas. Pri drugem delodajalcu je dopolnilno zaposlen za krajši delovni čas (20%). Delavec se bo upokojil in mu bo prenehalo delovno razmerje pri obeh delodajalcih. Ali mu je tudi drugi delodajalec dolžan izplačati odpravnino ob upokojitvi, upoštevaje delež zaposlitve? Ali se ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 5. 2018

Napredovanje javnega uslužbenca

Ali lahko delavec, ki napreduje iz nižjega v višji tarifni razred, prenese napredovanja, ki jih je dosegel na sedanjem delovnem mestu?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 5. 2018

Izvajanje Zakona o čezmejnem izvajanju storitev

Ali je potrebno za delavce, ki jih začasno napotimo na lokacijo dela v podružnico v drugo državo, pridobiti potrdilo A1? Imamo primer, ko bodo zaposleni stanovali v podružnici v drugi državi več mesecev, drugi se bodo dnevno vozili nazaj v Slovenijo.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 5. 2018

Sorazmerni del letnega dopusta in regresa

Delavec se septembra upokoji, ali mu pripada sorazmerni del dopusta ali cel dopust? Ali moramo biti pozorni tudi na kolektivne pogodbe?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 5. 2018

Začasno in občasno delo dijakov in študentov (t.i. študentsko delo) ter praktično izobraževanje študentov in dijakov

Ali se delo študentov preko napotnice in delo dijakov/študentov na praksi šteje kot delovna doba ali kot pokojninska doba, v katero sodijo tudi druga obdobja, za katera so plačani prispevki in za katera se jim dodatka na delovno dobo ne obračuna?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 4. 2018

Nadomestilo za neizkoriščen dopust

Delavka je bila zaposlena za čas nadomeščanja odsotne delavke, in sicer od 4. 9. 2017 do 23. 2. 2018. Za leto 2017 ji je pripadalo 6 dni dopusta, od tega je izkoristila 3 dni, za leto 2018 ji je pripadalo 4 dni dopusta. Ker je bila pretežno v bolniškem staležu ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 4. 2018

Določen čas, odpravnina, odpoved delavca

Delavec je tik pred iztekom dobe, za katero je bila pogodba o zaposlitvi sklenjena podal odpoved odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Ali mu v takem primeru pripada odpravnina?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 4. 2018

Izračun dodatka za delovno dobo

Delavka je zaposlena za krajši delavni čas zaradi starševstva v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in na CSD uveljavlja pravico do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti. Kako se šteje delovna doba za izračun dodatka za minulo delo (dela 30 ur ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike