Odgovori na aktualna vprašanja iz prakse

20. 5. 2021

Regres za letni dopust – kasnejše izplačilo

Kdaj mora delodajalec izplačati regres za letni dopust, če se delavec zaposli v podjetju po 1. 7. oziroma 1. 11., če je delodajalec nelikviden in kolektivna pogodba dejavnosti omogoča kasnejše izplačilo regresa?
06. 11. 2019

Suspenz pogodbe o zaposlitvi

Delodajalec navaja, da je pri njih za dobo enega leta zaposlen delavec, ki ga je bila policija odpeljala v 48-urno pridržanje. Glede na neuradne podatke bo pridržanje podaljšano oz. bo za delavca odrejen pripor. Zanima jih, v kolikšnem času mora delavec sporočiti svojo odsotnost, saj uradnih podatkov o pridržanju nimajo ...
Samo za aktivne naročnike
06. 11. 2019

Nadurno delo in soglasje starejšega delavca

Delodajalec v vprašanju navaja, da pozna določbo ZDR-1, po kateri starejšemu delavcu brez njegovega soglasja ne more naložiti nadurnega dela. Navajajo tudi, da je v njihovem podjetju zaradi narave dela nadurno delo običajno.Zanima jih, ali lahko že v pogodbo o zaposlitvi zapišejo, da bo delavec opravljal nadurno delo v ...
Samo za aktivne naročnike
06. 11. 2019

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – sum o spremembi bivališča

Delodajalec navaja, da ima v pogodbi o zaposlitvi naveden naslov, s katerega prihaja delavec na delo, kar ima posledico, da mu do tega naslova delodajalec obračunava povračilo stroškov prevoza na delo in z dela. Delodajalec sumi, da se je delavec preselil in tudi živi na naslovu, ki je približno 40 ...
Samo za aktivne naročnike
06. 11. 2019

Prenos delavcev in varstvo nekaterih kategorij pred tem

V vprašanju navajajo, da namerava podjetje prenesti del dejavnosti v drugo podjetje. Zato delodajalca v zvezi s prenosom dejavnosti in tudi delavcev na drugo podjetje zanima, ali je delavka, ki je odsotna zaradi izrabe starševskega dopusta, tista kategorija delavca, ki uživa varstvo pred spremembo delodajalca zaradi prenosa dejavnosti oziroma njenega ...
Samo za aktivne naročnike
06. 11. 2019

Pogodba o zaposlitvi za določen čas – trajanje

V pismu navajajo, da imajo od 1. maja 2013 zaposleno delavko za določen čas zaradi nadomeščanja delavke zaradi daljše bolniške odsotnosti. Čeprav je bila delavka, ki je na bolniški odsotnosti že večkrat obravnavana zaradi invalidske upokojitve, še vedno ni znan niti njen status niti trajanje tega statusa. Nikakor pa se ...
Samo za aktivne naročnike
06. 11. 2019

Začasna zadržanost z dela – otrokova bolezen

Še ne enoletni otrok je zbolel za sladkorno boleznijo. Materi so v bolnišnici rekli, da ji pripada začasna zadržanost z dela do otrokovega tretjega leta starosti. Kasneje so ji na kontrolnem pregledu povedali, da ji lahko odobrijo bolniški dopust le za šest mesecev in da ne verjamejo, da bi zdravniška ...
Samo za aktivne naročnike
06. 11. 2019

Status sindikalnega zaupnika in njegovo varstvo

Bralec v opisu objektivnega stanja navaja, da je delavcu vročil namero o odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Ko je delavec prejel namero o odpovedi pogodbe o zaposlitvi, je zahteval, da se o tem takoj obvesti sindikat, kar so tudi storili. Območni sindikat dejavnosti je v nekaj dneh obvestil delodajalca o notifikaciji ...
Samo za aktivne naročnike
06. 11. 2019

Kako je z izrabo dopusta v primeru menjave delodajalca?

Delavec bo zamenjal službo in se zaposlil pri novem delodajalcu. V prvem podjetju mu je pripadalo 23 dni dopusta, pri novem delodajalcu pa 22 dni dopusta. Pri starem delodajalcu ni izrabil še 5 dni dopusta. Delodajalca zanima ali 5 dni dopusta, ki mu ga je še ostalo, lahko prenese v ...
Samo za aktivne naročnike
06. 11. 2019

Sorazmeren del letnega dopusta in regres za letni dopust – upokojitev

Delavka ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in bo izpolnila pogoje za starostno pokojnino ter se hkrati tudi upokojila s 1. 10. 2014.Ker Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da ima delavec, ki sklene delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve ...
Samo za aktivne naročnike