Posebno pravno varstvo pred odpovedjo

23. 8. 2023

Delavci pred upokojitvijo

Novi ZDR-1 je zvišal starost delavcev, ki jim je zagotovljeno posebno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, pri čemer je zakonodajalec sledil zvišanju starosti, ki se zahteva za starostno upokojitev delavcev po pokojninski zakonodaji. Posledično določilo tudi ne govori več o starejših delavcih, pač pa o delavcih pred upokojitvijo. ZDR-1 ...
13. 2. 2020

Invalid, ki ga delodajalec napoti na čakanje in nadomestilo plače

Zaposleni ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na prilagojenem delovnem mestu z omejitvami in krajšim delovnim časom 4 ure od polnega, 20 ur na teden. Po enem letu in pol se ponovi invalidski postopek z željo po polni upokojitvi. Delodajalec prejme novo odločbo ZPIZ, v kateri je dodana omejitev brez dela ...
07. 11. 2019

Splošno o posebnem pravnem varstvu pred odpovedjo

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1)1 v več določilih ureja »splošno« varstvo pred odpovedjo, ki naj bi preprečilo nepravične in neutemeljene odpovedi pogodb o zaposlitvi. Eno takih določil je določilo 90. člena ZDR-1,2 ki določa neutemeljene razloge za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Gre za razloge, ki ...
26. 6. 2018

Varstvo delavcev v praksi

Posebno varstvo pred odpovedjo za nosečnice in matere v določenem obdobju po porodu je bilo v okviru EU že vključeno v Direktivo Sveta 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile, v okviru ...
26. 6. 2018

Starši

V skladu z določilom 1. odstavka 115. člena ZDR-1 delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi: delavki v času nosečnosti in delavki, ki doji otroka do enega leta starosti1, ter staršem v času, ko izrabljajo starševski dopust v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela in še en ...
26. 6. 2018

Predstavniki delavcev

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1)1 vsebuje v svojih določbah posebno pravno varstvo predstavnikov delavcev pred odpovedjo, ki predstavljajo prvo izmed posebno ranljivih oz. občutljivih skupin delavcev, ki so zaradi določenih svojih lastnosti deležni posebnega varstva v razmerju z delodajalcem pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Ker predstavniki delavcev ...