Prenehanje pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju

20. 11. 2018

Upokojevanje javnih uslužbencev

Za leto 2018
06. 8. 2018

Arbitraža v individualnih delovnih sporih

Arbitraža je ena od alternativnih oblik reševanja sporov, ki jo za reševanje individualnih delovnih sporov1 določajo ZDR-1 in ZJU ter Zakon o arbitraži, ki enotno ureja delovanje vseh arbitraž v Republiki Sloveniji. Za javne uslužbence, zaposlene v državnih organih in upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, je ZJU v sedmem odstavku ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 8. 2018

Reševanje individualnih delovnih sporov z mediacijo

ZJU možnosti mediacije za rešitev spora med javnim uslužbencem in delodajalcem ne določa. Glede na to, da ima glede na določbe ZDR-1 posebno ureditev uveljavljanja pravic zaposlenih, in sicer preko komisije za pritožbe in nato preko sodnega varstva, ki ga mora javni uslužbenec zahtevati v določenem roku od odločitve komisije ...