Izvršbe

14. 3. 2024

Prednost sklepa o izvršbi pri poplačilu dolga

Zaposleni ima več izvršb, za katere mu moramo po zakonu delati odtegljaje pri plači do minimalnega zneska+znesek za vzdrževanega člana. V določenem mesecu ima zaposleni tudi dolg do samega podjetja.Ali lahko za omenjeni dolg do podjetja poplačamo pred izvržbo ali je vedno sklep iz sodišča prioriteta in kasneje ...
Samo za aktivne naročnike
12. 3. 2024

Omejitve izvršbe na plačo

Kako naj postopa delodajalec, ko glede posameznega delavca od pristojnih institucij prejme različne sklepe, tako sodne kot davčne, poseben problem pa prinaša še upravno-izplačilna prepoved, s katero delavec prostovoljno dovoli obremenitev dela plače? Delodajalci so odgovorni za pravilno izvršitev sklepa o izvršbi, ki se nanaša na njegovega delavca ter upoštevanje ...
Samo za aktivne naročnike
24. 11. 2023

Praktični primer izvršbe

Dobili smo sklep sodišča, da opravimo izvršbo pri plači delavke v višini cca 500 EUR.Če prav razumemo ji mora po odtegljaju izvršbe ostati 76% minimalne plače oziroma še več ker je tudi samohranilka in po informativnem izračunu ji lahko odtegnemo cca 10 EUR mesečno.Vprašanje: Kako delavec dokazuje, da ...
Samo za aktivne naročnike
14. 5. 2021

Prenehanje ukrepa odloga izvršbe

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19[1] je bila z dnem 31. 12. 2020 odložena izvršba za dolžnike, ki so fizične osebe. Odlog izvršbe pomeni, da se odloži oprava vseh izvršilnih dejanj. Ker je takšen odlog nastopil že na podlagi zakona ...
Samo za aktivne naročnike