ZDR-1 in ostala zakonodaja

03. 1. 2022

Odredba o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela

Na podlagi sedmega odstavka 17. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo) je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdal Odredbo o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela.V ...
12. 4. 2021

Pregled ključnih novosti novele ZGD-1K

V Uradnem listu RS, št. 18/2021, z dne 9. 2. 2021 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: novela ZGD-1K). Ta zakon je začel veljati 15. dan po objavi, torej 24. 2. 2021. V nadaljevanju so predstavljene nekatere najbolj pomembne novosti omenjene ...
Samo za aktivne naročnike
09. 3. 2020

Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca

V uradnem listu RS, št. 12/2020 z dne 28. 2. 2020, je bil objavljen Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca. Ta pravilnik določa natančnejši postopek uveljavljanja izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: OZZ) med začasno zadržanostjo delavca od ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 1. 2020

Nadzor bolniške odsotnosti

Avtor: Tanja Bohl
Vsak delavec, ki zboli ali se poškoduje na delovnem mestu ali izven dela, ima pravico, da je začasno zadržan z dela in je med bolniško odsotnostjo upravičen do nadomestila plače, hkrati pa ima obveznost, da se v tem času zadržanosti zaradi zdravstvenega razloga drži zdravnikovih navodil. Osebni zdravnik ali imenovani ...
Samo za aktivne naročnike
11. 12. 2019

Novost glede uveljavljanja nadomestila plače za čas upravičene odsotnosti z dela ter refundiranja sredstev od ZZZS - uvedba elektronskega bolniškega lista s 1. 1. 2020

S 1. januarjem 2020 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev uvaja elektronski bolniški list. Sedaj veljavne papirnate bolniške liste bodo postopno nadomestili bolniški listi v elektronski obliki (v nadaljevanju: eBOL). Za uvedbo elektronskih bolniških listov se pripravlja posebna informacijska rešitev za delodajalce ...
20. 11. 2019

Predlog zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju

S predlaganim zakonom se urejajo nekateri izdatki na področju plač javnih uslužbencev, zakon pa ureja tudi izredno uskladitev pokojnin v letu 2020.Glede ukrepov s področja stroškov dela v javnem sektorju sta v omenjeni zakon vključena dva ukrepa, ki sta bila že dogovorjena s sindikati javnega sektorja ob sklenitvi stavkovnih ...
07. 11. 2019

Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Državni zbor Republike Slovenije je 24. 5. 2011 sprejel Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki je bil 3. 6. 2011 objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/2011. Ta zakon je nadomestil Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 in 64/01 ...
Samo za aktivne naročnike
05. 11. 2019

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

V Uradnem listu RS, št. 96/12, z dne 14. 12. 2012 je bil objavljen Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je začel veljati 1. 1. 2013. Že dalj časa je bilo jasno, da je reforma pokojninskega sistema potrebna in nujna. Nesrečni dogodki in nespretnost prejšnje vlade so ...
24. 10. 2019

Spremembe davčne zakonodaje

V paketu davčnih sprememb so predlogi sprememb zakonov o dohodnini, o davku od dohodkov pravnih oseb ter o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, posledično so potrebne še spremembe zakona o davčnem postopku.Državni zbor je sprejel spremembe štirih davčnih zakonov, s katerimi se razbremenjuje lestvica za odmero ...
08. 10. 2019

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Podajamo nekaj sprememb iz uredbeSpremeni tretji odstavek 5. člena:Plača za delo v Sloveniji se izplača v naslednjih primerih:če se je moral javni uslužbenec začasno vrniti v Republiko Slovenijo zaradi službenih razlogov, evakuacije, nevarnosti ali zdravstvenih razlogov, po preteku 30 koledarskih dni, razen v primeru iz drugega stavka ...