Ostala delovnopravna in druga zakonodaja

12. 3. 2024

EU je korak bliže zaščiti platformnih delavcev

Države članice so potrdile začasni dogovor o prelomni zakonodaji, ki prvič v sedemindvajseterici ureja pogoje dela in zaposlovanja za delavce, ki delajo za digitalne platforme, kot so Wolt, Uber in Glovo.
09. 1. 2024

Uveljavitev prvega dela novega Zakona o dolgotrajni oskrbi

S 1. januarjem 2024 je stopil v veljavo prvi del novega Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki prinaša nekaj sprememb glede statusa družinskih pomočnikov. V skladu z novim zakonom se družinski pomočnik, opredeljen v Zakonu o socialnem varstvu, preoblikuje oz. prevede v oskrbovanca družinskega člana.
08. 1. 2024

Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS)

Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 136/23 dne 30. 12. 2023, velja pa od 31. 12. 2023 dalje.
Samo za aktivne naročnike
03. 1. 2024

Postopno se začenja izvajati zakon o dolgotrajni oskrbi

Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je začel veljati 3. 8., uporabljati pa se bo začel postopno od 1. januarja 2024, sistemsko ureja področje ter določa pravice in storitve. S 1. julijem 2025 pa prinaša obvezni prispevek, ki ga bodo plačevali tako delodajalci kot delojemalci in upokojenci. Zakon o dolgotrajni oskrbi ...
22. 12. 2023

Predlog dopolnitve ZUJIK v javni obravnavi

Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo poslalo predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-H). Gre za pomemben korak pri zagotavljanju pravic prekarnih delavcev v kulturi, saj bo dopolnitev zakona samozaposlenim v kulturi omogočila sklepanje kolektivnih pogodb. Rok za oddajo komentarjev in pripomb je vključno ...
18. 9. 2023

Zakon o osebni asistenci v javni razpravi

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog Zakona o osebni asistenci, ki smo ga pripravili v sodelovanju s predstavniki pogajalske skupine za pripravo reforme na področju osebne asistence.Namen novega Zakona o osebni asistenci je, da so storitve osebne asistence na voljo invalidom, ki potrebujejo osebno asistenco za samostojno, aktivno življenje ...
18. 7. 2023

Sprejeta novela Zakona o socialnem varstvu

Državni zbor je potrdil predlog novele Zakona o socialnem varstvu, ki uvaja kadrovsko štipendiranje na področju socialnega varstva in daje podlago za izvajanje ukrepov in črpanje sredstev evropskih skladov za ukrepe spodbujanja socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali socialni izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi osebami in otroki.
12. 7. 2023

Daljše delovne dobe ne bo, je pa na mizi t. i. prisilno upokojevanje javnih uslužbencev

Večina izhodišč za novo pokojninsko zakonodajo je tu. V prvem tednu julija jih bo ministrstvo za delo predstavilo socialnim partnerjem. Zvišanja delovne dobe nad 40 let ne bo, je pa spet na mizi ukrep t. i. prisilnega upokojevanja javnih uslužbencev.
06. 7. 2023

DS podprl predlog novele zakona o duševnem zdravju

Državni svet (DS) je na današnji seji podprl predlog novele zakona o duševnem zdravju, predlaga pa, da vlada kot predlagateljica zakona v nadaljevanju zakonodajnega postopka prouči tudi pripombe in predloge več strokovnih institucij. Seznanil se je tudi z začetkom delovanja zakona o zaščiti prijaviteljev, ki je trenutno v prehodnem obdobju.