Ostali vzorci ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi

Legenda:
Dostopno za aktivne naročnike
Dostopno za registrirane uporabnike in aktivne naročnike

Javni sektor

Ostali vzorci ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi

Primeri pisnih opozoril za konkretno določene kršitve delovnih obveznosti

Uporabne preglednice odpovedi