Regres in letni dopust

14. 6. 2024

Izplačilo regresa ob negativni finančni situaciji v podjetju

Ali lahko podjetje glede na slabšo finančno situacijo izplača regres v dveh delih?
Samo za aktivne naročnike
30. 5. 2024

Sklep glede koriščenja dopusta iz preteklega leta do 30. 6. tekočega leta

Pojavlja se dilema gleede neizkoriščenega letnega dopusta iz lanskega leta 2023 pri nekaterih delavcih. Zakonsko bi se dopust iz leta 2023 naj izkoristil do 30. 6. 2024. Direktor je odobril, da lahko delavci, ki ne bodo pokoristili dopusta do 30. 6. 2024 le-tega izkoristijo do konca leta 2024 ter da ...
Samo za aktivne naročnike
25. 4. 2024

Pravica do regresa za letni dopust je ena izmed temeljnih pravic delavcev

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) izrecno določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, najkasneje do 1. julija izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Za leto 2024 ta znesek znaša 1253,90 evra.
11. 4. 2024

Izplačilo regresa za letni dopust 2024

Delodajalec je dolžan izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače do 1. julija. Od 1. 1. 2024 dalje minimalna plača znaša 1.253,90 EUR za polni delovni čas (Zakon o minimalni plači; Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18). Inšpektorat RS za ...
10. 4. 2024

Izračun letnega dopusta delavcu, ki dela na dveh delovnih mestih

Delavec je zaposlen v isti ustanovi, na dveh delovnih mestih (50/50) in ima po zakonu na enem delovnem mestu več dni dopusta, kot na drugem (npr. 28/38), kako ga izrablja? Delo opravlja vsak dan v sorazmernem deležu 50/50 na obeh delovnih mestih. V praksi res obstajajo taki ...
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2024

Opredelitev koriščenja letnega dopusta v pravilniku

Primer: V interni pravilnik za letni dopust smo določili, koliko dopusta lahko zaposleni prenese v naslednje koledarsko leto. V pravilniku je sedaj navedeno: "Letni dopust v trajanju najmanj dveh delovnih tednov mora delavec izkoristiti med koledarskim letom, v katerem je pridobil pravico do letnega dopusta.Preostali del letnega dopusta mora ...
Samo za aktivne naročnike
18. 3. 2024

Letni dopust in regres za letni dopust

Pravica do plačanega letnega dopusta in pravica do regresa za letni dopust sta temeljni socialni pravici, ki sta neločljivo povezani in izraz pravice vsakogar do poštenih in ugodnih delovnih razmer. Pridobi ju namreč vsak delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, ne glede na to, ali je sama pogodba sklenjena za ...
Samo za aktivne naročnike
06. 3. 2024

Dodatni dnevi dopusta za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke

Delavka neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke. Otrok je star 17 let. Do katerega leta starosti otroka je potrebno upoštevati to pravico in ali v tem primeru pripadajo delavki dodatni dnevi dopusta po tem kriteriju?
Samo za aktivne naročnike
06. 3. 2024

Letni dopust delavca, ki dela pri dveh delodajalcih

Delavec ima pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s krajšim delovnim časom 28 ur na teden, 12 ur na teden pa opravlja delo pri drugem delodajalcu ter drugo delavko, ki ima pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s krajšim delovnim časom 30 ur na teden in dela 10 ur na ...
Samo za aktivne naročnike
04. 3. 2024

Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2024, javni uslužbenci

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 12/24 je bil objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Aneks h KPND), ki določa datum izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 za javne uslužbence v skladu z 2. točko Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike