Regres in letni dopust

12. 5. 2023

Regres 2023

Bliža se rok, ko bodo morali delodajalci svojim zaposlenim izplačati regres za letni dopust. Ta se izteče 1. 7. 2023. V primeru nelikvidnosti delodajalca se lahko s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določi poznejši rok izplačila regresa, vendar najpozneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.
19. 4. 2023

Izračun sorazmernega dela dopusta in regresa za letni dopust

V naslednjih primerih posredujemo različne primere izračunov sorazmernega dela število dni letnega dopusta in regresa za letni dopust. Primeri predstavljajo, ali je delojemalec že bil zaposlen ali ne ter da do prekinitve njegove zaposlitve ni prišlo.Primer 1:Delojemalec je z delodajalcem sklenil delovno razmerje s 1. septembrom koledarskega leta ...
18. 4. 2023

Regres za letni dopust za leto 2023 v javnem sektorju in v gospodarstvu

Regres za letni dopust je denarna odmena, ki je namenjena delavcu za oddih v času dopusta. Pravica do regresa za letni dopust se navezuje na pravico delavca do letnega dopusta, vendar ne na njegovo izrabo, namreč pravica do regresa pripada vsem delavcem, tudi tistim, ki letnega dopusta ne izrabijo (npr ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 3. 2023

Regres za letni dopust 2023

Delavec pravico do regresa za letni dopust pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja. Pravica do regresa za letni dopust se navezuje na pravico delavca do letnega dopusta, vendar pa ne na njegovo izrabo, kajti pravica do regresa pripada vsem delavcem, tudi delavcem v primeru neizrabe letnega dopusta (odsotni delavci zaradi izrabe ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 11. 2022

Prekinitev delovnega razmerja pred koncem leta, kako se delavcu preračuna letni dopust in regres

Delavcu preneha delovno razmerje dne 29. 12. Pri izračunu sorazmernega dela upoštevamo sorazmernost na ravni meseca, to pomeni, da upoštevamo koliko dni v posameznem mesecu je delavec zaposlen. V skladu s tretjim odstavkom 161. člena ZDR-1, se pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan ...
29. 6. 2022

Letni dopust in regres delavca, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi sredi meseca

Na nas se obračate z vprašanji, kako je z letnim dopustom in regresom delavca, ki mu preneha delovno razmerje sredi meseca.Primer 1: delavec prekine delovno razmerje pred 15-tim v mesecu – mu ne pripada za tisti mesec letni dopust in regres za letni dopust, če se delovno razmerje prekine po ...
20. 4. 2022

Razmejitev stroškov neizkoriščenega letnega dopusta

Letni dopust, ki ga daje delodajalec svojim zaposlenim, mora biti izplačan v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (naprej ZDR-1), kolektivno pogodbo dejavnosti, podjetniško pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Letni dopust je za delodajalca poslovni strošek, ki je z davčnega vidika priznan strošek.Pojavijo se primeri, da delojemalci v tekočem ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 4. 2021

Sorazmerni del rednega dopusta

Tako v primeru, ko se delavec zaposli pri drugem delodajalcu, kot v primeru, da po prenehanju delovnega razmerja ne bo sklenil nove pogodbe o zaposlitvi, se lahko izpostavi vprašanje glede (sorazmernega dela) letnega dopusta za zadnji mesec, ko delavec ne bo zaposlen celotni mesec oziroma mesec, v katerem delavec menja ...
03. 9. 2020

Letni dopust in njegova izraba

Izrabo letnega dopusta in način izrabe letnega dopusta temeljno ureja 162. in 163. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/2013 s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1). V skladu s tretjim odstavkom 162. člena ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec ...
07. 1. 2020

Odmera sorazmernega dela letnega dopusta in regresa za letni dopust

Posredujemo stališče glede določitve sorazmernega dela letnega dopusta in regresa za letni dopust, usklajeno z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.Računsko sodišče Republike Slovenije je dne 7. 8. 2019 objavilo[1] Revizijsko poročilo Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2018. Predmet revizije je bil ...