Najnovejše

Najbolj brano

Vsebine / Aktualne novice

Evropska sredstva za pomoč najranljivejšim

29. 9. 2022

Vsebine / Javni razpisi za zaposlovanje in usposabljanje

Potrjen Program evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027

29. 9. 2022

Javni sektor / Povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju

Obračun dnevnic za službeno pot v Sloveniji za javni sektor - primer obračuna

28. 9. 2022

Vsebine / Vprašanja in odgovori

Neenakomerno razporejen delovni čas

28. 9. 2022

Vsebine / Aktualne novice

Očetom 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta

28. 9. 2022

Vsebine / Vprašanja in odgovori

Nadomeščanje delavke na bolniškem staležu

26. 9. 2022

Javni sektor / Plačni sistem v javnem sektorju

Izpolnjevanje pogojev za napredovanje

26. 9. 2022

Vsebine / Vprašanja in odgovori

Krvodajalstvo

23. 9. 2022

Javni sektor / Plačni sistem v javnem sektorju

Vsem uslužbencem vsaj 4,5 odstotka višje plače

20. 9. 2022

Vsebine / Aktualne novice

Ukrepi za omilitev draginje

19. 9. 2022

Vsebine / Vprašanja in odgovori

Dodatek za delo v težjih delovnih razmerah

19. 9. 2022

e-Kadrovik za gospodarstvo
Vključuje:
 • Spletni priročnik Zakon o delovnih razmerjih v praksi

 • Dostop do preverjenih kadrovskih rešitev

 • Praktični vzorci z možnostjo urejanja

 • Neomejeno število odgovorov strokovnjakov na konkretna vprašanja

 • Opomnik s pomembnimi datumi

 • Kadrovski koledarček

 • Seznam aktualnih javnih razpisov

 • Redno obveščanje in posodabljanje

 • Zbirka aktualnih webinarjev

e-Kadrovik za javni sektor
Vključuje:
 • Spletni priročnik Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem

 • Dostop do preverjenih kadrovskih rešitev

 • Praktični vzorci z možnostjo urejanja

 • Neomejeno število odgovorov strokovnjakov na konkretna vprašanja

 • Opomnik s pomembnimi datumi

 • Kadrovski koledarček

 • Seznam aktualnih javnih razpisov

 • Redno obveščanje in posodabljanje

 • Zbirka aktualnih webinarjev