Najnovejše

Najbolj brano

Javni sektor / Organizacija in sistemizacija v javnem sektorju

Urejanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev v občinski upravi in občinskih funkcionarjev

29. 11. 2022

ZDR-1 in ostala zakonodaja / Delavci napoteni na delo v tujino in zaposlovanje tujcev

Pojasnilo o izvajanju določbe 19. člena (državna služba) konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja z Avstrijo

29. 11. 2022

Delovno razmerje / Delovni čas

DZ potrdil spremembe glede delovnega časa mobilnih delavcev

28. 11. 2022

ZDR-1 in ostala zakonodaja / Ostala delovnopravna zakonodaja

Soglasno sprejeta novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

28. 11. 2022

Vsebine / Aktualne novice

Potrjen program za odpravljanje materialne prikrajšanosti

24. 11. 2022

Vsebine / Vprašanja in odgovori

Napredovanje javnega uslužbenca

24. 11. 2022

Vsebine / VOP in informacijska varnost

Uporaba telefonov v zasebne namene tekom delovnega časa

22. 11. 2022

Plače in davki / Nagrajevanje

Oblike nagrajevanja zaposlenih in njihova obdavčitev

22. 11. 2022

Vsebine / Vprašanja in odgovori

Invalid I. kategorije invalidnosti, ali moramo obveščati tudi sindikat

22. 11. 2022

Vsebine / Vprašanja in odgovori

Poškodba pri delu in uveljavljanje pravice za nekaj tednov nazaj

22. 11. 2022

Plače in davki / Povračila stroškov v zvezi z delom

Davčni vidik povračil stroškov - pojasnila FURS

22. 11. 2022

Vsebine / Aktualne novice

Donacije dohodnine šolskemu skladu in skladu vrtca

21. 11. 2022

Vsebine / Vprašanja in odgovori

Izredni dopust - smrt družinskega člana

21. 11. 2022

e-Kadrovik za gospodarstvo
Vključuje:
 • Spletni priročnik Zakon o delovnih razmerjih v praksi

 • Dostop do preverjenih kadrovskih rešitev

 • Praktični vzorci z možnostjo urejanja

 • Neomejeno število odgovorov strokovnjakov na konkretna vprašanja

 • Opomnik s pomembnimi datumi

 • Kadrovski koledarček

 • Seznam aktualnih javnih razpisov

 • Redno obveščanje in posodabljanje

 • Zbirka aktualnih webinarjev

e-Kadrovik za javni sektor
Vključuje:
 • Spletni priročnik Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem

 • Dostop do preverjenih kadrovskih rešitev

 • Praktični vzorci z možnostjo urejanja

 • Neomejeno število odgovorov strokovnjakov na konkretna vprašanja

 • Opomnik s pomembnimi datumi

 • Kadrovski koledarček

 • Seznam aktualnih javnih razpisov

 • Redno obveščanje in posodabljanje

 • Zbirka aktualnih webinarjev