Povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju

04. 12. 2023

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – december 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene.
07. 11. 2023

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – november 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene
05. 10. 2023

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – oktober 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene
12. 9. 2023

Solidarnostna pomoč - pregled ureditve solidarnostne pomoči v javnem sektorju

Ministrstvo za javno upravo je po naravni nesreči poplave 4. 8. 2023, posredovalo organom dopis številka 010-132/2023-1, z dne 6. 8. 2023, "Usmeritve glede organizacije dela in urejanja pravic in obveznosti javnih uslužbencev v državnih organih in v občinah v primeru naravne nesreče (poplave)". V dopisu je bil ...
06. 9. 2023

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – september 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene
07. 8. 2023

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – avgust 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene
18. 7. 2023

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja

UREDITEV V ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH   Pravica do povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja izhaja iz ZDR-1, ki določa, da zaposlenemu pripada plačilo za delo, prav tako pa mu pripadajo tudi povračila stroškov v zvezi z delom (130. člen ZDR-1) in drugi prejemki iz delovnega razmerja (131 ...
Samo za aktivne naročnike
05. 7. 2023

Regres za prehrano v javnem sektorju

V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 136/22) se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (skupaj hrana ...
05. 7. 2023

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – julij 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 6. 2023

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – junij 2023

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene
1 2 3 4 5 6