Povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju

05. 7. 2024

Višina zneska za regres za prehrano v javnem sektorju: julij - december 2024

V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 136/22 se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 7. 2024

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 – julij 2024

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene
04. 6. 2024

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – junij 2024

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene
24. 5. 2024

Povračilo stroškov prevoza na delo, če uslužbenec uporablja svoj avtomobil za prevoze med enotami

Imamo primer glede povračila potnih stroškov. Zavezuje nas KP za vzgojo in izobraževanje.Zaposleni je od delovnega mesta oddaljen manj kot 2 kilometra, zato mu povračilo potnih stroškov ne pripada. Za opravljanje delovnih nalog pa dnevno uporablja svoj avtomobil za prevoz med našimi enotami vrtca. Za te prevoze prejme mesečni ...
Samo za aktivne naročnike
09. 5. 2024

Službena pot v tujino, nadure in tedenski počitek

Zaposleni ima potni nalog za službeno pot v trajanju osmih dni neprekinjeno (od ponedeljka do naslednjega ponedeljka). Gre za visokošolskega učitelja, plačna skupina D. Vprašanji, ki ju imamo, sta:Ali mu v času službene poti pripadajo nadure za dneva soboto in nedeljo?Ali mu po končanju službene poti pripada dnevni ...
Samo za aktivne naročnike
06. 5. 2024

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – maj 2024

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene.
29. 4. 2024

Solidarnostna pomoč v javnem sektorju

Primer: Uslužbenec je zaposlen na delovnem mestu občinski redar vodja skupine in je uvrščen v 31 plačni razred. V letu 2023 je dobil solidarnostno pomoč zaradi poplav (poplavilo mu je hišo). V letošnjem letu ja dal vlogo za solidarnostno pomoč, ker je že od 13. 9. 2023 v bolniški. Ali ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 4. 2024

Kdaj delavcu pripada solidarnostna pomoč

Delavec je bil zaradi bolezni odsoten od 9. 12. 2020 do 12. 3. 2021. Ali je v tem primeru upravičen do solidarnostne pomoči? Gre za dejavnost zdravstva in socialnega varstva.
Samo za aktivne naročnike
08. 4. 2024

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja UREDITEV V ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH   Pravica do povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja izhaja iz ZDR-1, ki določa, da zaposlenemu pripada plačilo za delo, prav tako pa mu pripadajo tudi povračila stroškov v zvezi z delom (130. člen ...
Samo za aktivne naročnike
02. 4. 2024

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – april 2024

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene
1 2 3 4 5 6 7