Povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju

15. 4. 2024

Kdaj delavcu pripada solidarnostna pomoč

Delavec je bil zaradi bolezni odsoten od 9. 12. 2020 do 12. 3. 2021. Ali je v tem primeru upravičen do solidarnostne pomoči? Gre za dejavnost zdravstva in socialnega varstva.
Samo za aktivne naročnike
08. 4. 2024

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja UREDITEV V ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH   Pravica do povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja izhaja iz ZDR-1, ki določa, da zaposlenemu pripada plačilo za delo, prav tako pa mu pripadajo tudi povračila stroškov v zvezi z delom (130. člen ...
Samo za aktivne naročnike
02. 4. 2024

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – april 2024

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene
05. 3. 2024

Najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 – marec 2024

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene
15. 2. 2024

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za javne uslužbence

Pravica do povračila stroškov prevoza na delo in z dela je določena v ZDR-1, ki v 130. členu med drugim določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela. ZDR-1 določa tudi, da če se zaradi razlogov na strani delavca strošek za prevoz na ...
Samo za aktivne naročnike
02. 2. 2024

Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 – februar 2024

Za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene
15. 1. 2024

Plačilo kilometrine za obračun prevoza na delo in z dela ter zaokroževanje decimalk

Prejelo smo vprašanje glede plačila kilometrine.Kilometrina za obračun nadomestila prevoza na delo in z dela znaša 10% cene neosv. mot. bencina 95 oktanov.Ta mesec znaša 10% = 0,155185Kateri je pravilni znesek za obračun kilometrine?0,1551 štiri decimalke0,1552 na štiri decimalke zaokroženo navzgor. Vzamemo štiri ...
Samo za aktivne naročnike
15. 1. 2024

Jubilejne nagrade v javnem sektorju

Pravne podlageKolektivne pogodbe, ki urejajo povračila stroškov in druge prejemke iz delovnega razmerja v javnem sektorju, so naslednji:Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 40/12, 46/13, 80/18 in 88/21,Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in ...
Samo za aktivne naročnike
15. 1. 2024

Obračun kilometrine po potnem nalogu z uporabo lastnega vozila

Prejeli smo vprašanje glede obračuna kilometrine po potnem nalogu z uporabo lastnega vozila. Sedež delodajalca Novo mesto. Delavec na službeno pot v Ljubljano (102 km) vedno od doma (nič ne gre v službo), kar je napisano na potnem nalogu. Zato obračunamo kilometrino 102 kmx0,465 eur=47,43 EUR.Nekatere ...
Samo za aktivne naročnike
05. 1. 2024

Višine povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja za javne uslužbence in funkcionarje

Opomba:- cena bencina se objavlja mesečno na spletni strani MJU,- zneski so objavljeni na spletni strani MJU.
Samo za aktivne naročnike
1 2 3 4 5 6