Delovni čas

29. 3. 2024

Zmanjšan obseg dela in neenakomerna razporeditev delovnega časa

V pogodbi o zaposlitvi ima delodajalec opredeljeno neenakomerno razporeditev delovnega časa in tudi začasno prerazporeditev delovnega časa. Ne zavezuje ga nobena kolektivna pogodba. Referenčno obdobje je 6 mesecev (od 1. 1. do 30. 6. in od 1. 7. do 31. 12.).Primer 1:Konec koledarskega leta imamo kolektivni dopust. Novo ...
Samo za aktivne naročnike
14. 3. 2024

Neenakomerno razporejen delovni čas, bolniška odsotnost na nedeljo

Delavci delajo v neenakomerno razporejenem delovnem času (6,67 ure/dan, nedelje, prazniki po 11 - 13 ur, vmes prosto). Sodimo v KP zdravstva in socialnega varstva. Delavec, ki bi moral v nedeljo delati 12 ur, zboli in dostavi eBol. Pravilno je, da za ta dan dobi 12 ur nadomestila za ...
Samo za aktivne naročnike
19. 2. 2024

Ministrstvo za delo pri evidentiranju delovnega časa očitno pripravljeno na omilitve

Ministrstvo za delo je pripravilo osnutek sprememb zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki ga bo obema socialnima partnerjema predstavilo na sestanku prihodnji petek. Med drugim predlaga črtanje evidentiranja odmora in možnost, da se evidentiranje nekaterih drugih podatkov drugače uredi s kolektivno pogodbo dejavnosti.
07. 2. 2024

Na novelo o evidencah delovnega časa okoli 200 pripomb, vlada bo zakon spremenila

Vlada bo pristopila k spremembam zakona o evidentiranju delovnega časa, pravijo na ministrstvu za delo. Potem ko so se prejšnji teden na to temo sešli s predstavniki delodajalcev, se bodo v sredo še s predstavniki sindikatov. Pripombe na zakon sicer sprejemajo do 20. februarja, doslej pa so jih prejeli okoli ...
18. 12. 2023

Popravek glede evidence subjektov, ki naj bi bili obvezani voditi elektronske evidence

Inšpektorat RS za delo je v javnosti pred časom posredoval podatke glede poslovnih subjektov, ki naj bi bili zaradi prekrškov določenih v 19.a členu ZEPDSV-A obvezani voditi elektronske evidence delovnega časa. Na podlagi interne revizije smo ugotovili, da so ti podatki napačni.
17. 11. 2023

Inšpektorat za delo akcijo nadzora nad prenovljenim evidentiranjem zamaknil na leto 2024

Gospodarski minister Matjaž Han je za sejo vlade na podlagi pozivov delodajalcev napovedal tudi pogovor o noveli zakona o evidencah, ki bi se morala začeti uporabljati v ponedeljek. Strinja se, da je neživljenjska in jo velja zamrzniti. Na ministrstvu za delo dogajanja ne komentirajo, sindikati pa morebitni zamrznitvi novele ostro ...
14. 11. 2023

Novosti pri vodenju evidenc na področju dela in socialne varnosti

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A) je bil sprejet 21. aprila 2023 in je začel veljati 20. maja 2023, uporabljati pa se bo začel šest mesecev po njegovi uveljavitvi, to je 20. novembra 2023. Objavljamo podrobnejša pojasnila o novostih in najpogostejša ...
14. 11. 2023

Obveznost sprejema novega pravilnika o evidenci o izrabi delovnega časa

Vprašanje:Ali moramo zaradi sprememb pri vodenju evidence delovnega časa s 20. 11. 2023 sprejeti novi pravilnik?Odgovor:Pravilnik o evidenci o izrabi delovnega časa oziroma kakšen podoben splošni akt delodajalca s takšno vsebino po delovnopravni zakonodaji ni obvezen.Obvezni splošni akti so:(i) akt o sistemizaciji delovnih mest,(ii ...
Samo za aktivne naročnike
09. 11. 2023

Odgovori na vprašanja o vodenju evidence delovnega časa

V nadaljevanju podajamo nekaj zbranih vprašanj in odgovorov, kar na enem mestu:
Samo za aktivne naročnike
19. 10. 2023

Delovni čas

Pomemben element vsakega delovnega razmerja je delovni čas in razporeditev delovnega časa. V skladu s 142. členom ZDR-1 se v delovni čas všteva efektivni delovni čas in čas odmora po 154. členu tega zakona ter čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike