Delovni čas

17. 11. 2023

Inšpektorat za delo akcijo nadzora nad prenovljenim evidentiranjem zamaknil na leto 2024

Gospodarski minister Matjaž Han je za sejo vlade na podlagi pozivov delodajalcev napovedal tudi pogovor o noveli zakona o evidencah, ki bi se morala začeti uporabljati v ponedeljek. Strinja se, da je neživljenjska in jo velja zamrzniti. Na ministrstvu za delo dogajanja ne komentirajo, sindikati pa morebitni zamrznitvi novele ostro ...
14. 11. 2023

Novosti pri vodenju evidenc na področju dela in socialne varnosti

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A) je bil sprejet 21. aprila 2023 in je začel veljati 20. maja 2023, uporabljati pa se bo začel šest mesecev po njegovi uveljavitvi, to je 20. novembra 2023. Objavljamo podrobnejša pojasnila o novostih in najpogostejša ...
14. 11. 2023

Obveznost sprejema novega pravilnika o evidenci o izrabi delovnega časa

Vprašanje:Ali moramo zaradi sprememb pri vodenju evidence delovnega časa s 20. 11. 2023 sprejeti novi pravilnik?Odgovor:Pravilnik o evidenci o izrabi delovnega časa oziroma kakšen podoben splošni akt delodajalca s takšno vsebino po delovnopravni zakonodaji ni obvezen.Obvezni splošni akti so:(i) akt o sistemizaciji delovnih mest,(ii ...
Samo za aktivne naročnike
09. 11. 2023

Odgovori na vprašanja o vodenju evidence delovnega časa

V nadaljevanju podajamo nekaj zbranih vprašanj in odgovorov, kar na enem mestu:
Samo za aktivne naročnike
19. 10. 2023

Delovni čas

Pomemben element vsakega delovnega razmerja je delovni čas in razporeditev delovnega časa. V skladu s 142. členom ZDR-1 se v delovni čas všteva efektivni delovni čas in čas odmora po 154. členu tega zakona ter čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 9. 2023

Ureditev delovnega časa pri delodajalcu - praktični napotki

Glede na to, da se glede urejanja delovnega časa pojavljajo številna vprašanja, v nadaljevanju predstavljamo ureditev, ki je uporabna tako za zasebni kot javni sektor.
Samo za aktivne naročnike
13. 9. 2023

Pravica do odmora pri delu s skrajšanim delovnim časom

Imamo vprašanje glede pravice do odmora za malico za dva različna primera. Zanima nas, koliko odmora pripada zaposlenemu, ki je 4 ure na bolniškem staležu, 4 ure pa dela.Drugi primer je zaposlena, ki je zaradi starševskega varstva na delu 30 ur na teden, to je 6 ur na dan ...
Samo za aktivne naročnike
10. 5. 2023

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

Pred dnevi je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Spremembe in dopolnitve zakona začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo šest mesecev po uveljavitvi. To pomeni, da določbe tega ...
19. 4. 2023

Vodenje evidenc delovnega časa po novem

Pojasnilo Ministrstva za delo:Ob zaključku obravnave predloga sprememb Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti v Državnem zboru, na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti beležijo večje število vprašanj o beleženju delovnega časa, nove predloge za dodatne spremembe na Ekonomsko-socialnem svetu že usklajenega gradiva ...
24. 2. 2023

Ko je izmene konec, se na monitorju pojavi napis: "Pojdi domov!"

Pomembno je ohranjati ravnovesje med delom in prostim časom"Opozorilo! Tvoje izmene je konec. Sistem se bo zaprl čez deset minut. Prosim, pojdi domov!" Tak napis pričaka ob koncu službe zaposlene v nekem indijskem tehnološkem podjetju.