Postopek delodajalca pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi

22. 3. 2024

Nedoseganje želenih delovnih rezultatov, kakšen je lahko postopek delodajalca?

V podjetju je nastala situacija, kjer se je za dva delavca ugotovilo, da ne dosegata želenih rezultatov (cilj je, da se prodaja usmerja v pridobivanje novih strank, medtem ko zaposlena delata le na že obstoječih). Posledično smo se odločili, da jima damo ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi za drugo delovno ...
Samo za aktivne naročnike
18. 3. 2024

Pisno opozorilo na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov ter nadaljnje ravnanje delodajalca

Delavcu smo izdali prvo Pisno opozorilo na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. Opravljen je bil zagovor dne 7. 3. 2024, takrat se je delavec tudi izjavil o očitanih kršitvah. Ali moramo delavcu izdati Odločitev o pisnem opozorilu pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz ...
28. 11. 2023

Postopek delodajalca pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi

Delodajalec mora pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi izpeljati, z ZDR-1 določen, postopek, ki je različen za posamezne vrste odpovedi.Spodnji tekst je usklajen z novelo ZDR-1, 2023.
Samo za aktivne naročnike
21. 7. 2023

Vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Vročanje pogodbe o zaposlitvi je urejeno v 88. členu Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1). Ustavno sodišče je v ustavni odločbi številka U-I-200/15-21 in Up-936 ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

12. 4. 2023

Odpoved pogodbe zaradi neuspešnega poskusnega dela

Praktični primer:V podjetju smo zaposlili delavca za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev. Doslej pri dosedanjih zaposlitvah nismo imeli težav pri oceni dela v poskusni dobi, tokrat pa z delom zaposlenega nismo zadovoljni in bo s strani komisije za oceno dela v času poskusne dobe prejel negativno oceno ...
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2022

Odpoved pogodbe iz razloga nesposobnosti in ponudba nove pogodbe

Zaposlenega imamo vodjo izmene, ki pa v zadnjem obdobju ne dosega več želenih rezultatov. Z njim smo se že opravili razgovor, tudi o komunikaciji s podrejenimi in podajanjem nalog, vendar se zadeve niso uredile.Kakšne so možnosti za prerazporeditev vodje nazaj na prejšnje delovno mesto, seveda če bi se s ...
Samo za aktivne naročnike
03. 12. 2021

Zaposlitev delavca pri drugem delodajalcu

V praksi se večkrat vzpostavlja vprašanje tako imenovane »prerazporeditve« delavca na drugo delovno mesto k drugemu delodajalcu. Predvsem se to kaže v primerih več povezanih družb, kjer sta fluktuacija delavcev in možnost prehajanja z enega delovnega mesta na drugo, tudi k drugemu delodajalcu, toliko večji. Vprašanje pa torej je, kako ...
02. 6. 2020

Odpovedni roki pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Tako delavec kot tudi delodajalec lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi v zakonsko ali pogodbeno določenem odpovednem roku, pri določitvi katerega morata upoštevati minimalni čas trajanja odpovednega roka, ki ga določa ZDR-1 v 94. členu.Odpovedni rok, določen v pogodbi o zaposlitvi, je za delavca in delodajalca relevanten v primeru, da ...
Samo za aktivne naročnike
06. 4. 2020

Ravnanje delodajalca ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu

Če delavcu odpoveste pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti in mu ne ponudite nove pogodbe o zaposlitvi, na podlagi ZDR-1 obvestite Zavod za zaposlovanje o začetku teka odpovednega roka. Obvestilo tako kot do sedaj posredujete z uporabo spletne storitve (eDOR) na portalu za delodajalce.Kot delodajalec ste ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 1. 2019

Nadomestilo za neizrabljen letni dopust ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi

Delavec izgubi pravico do plačanega letnega dopusta in denarnega nadomestila le, če je letni dopust dejansko imel možnost uveljaviti.