Davčna obravnava napotenih delavcev

02. 2. 2024

Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino

  KAZALO   1.0 UREDITEV PO DELOVNO PRAVNI ZAKONODAJI 3 1.1 Vloga FURS pri pridobitvi potrdila A1. 5 2.0 DOLOČITEV VIRA DOHODKA IN PLAČNIKA DAVKA. 5 3.0 DAVČNA OSNOVA. 7 3. 1 Davčna osnova od dohodkov javnih uslužbencev napotenih na delo v ...
04. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 dalje možnost elektronske oddaje tudi KIDO zahtevkov za vračilo davka (KIDO 9 do KIDO 12) preko portala eDavki

FURS s 1. 1. 2024 zagotavlja možnost elektronske oddaje vseh t. i. KIDO zahtevkov preko portala eDavki, s katerimi lahko zavezanci nerezidenti uveljavljajo ugodnosti po mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja (v nadaljevanju: mednarodne pogodbe).
17. 8. 2023

Davčna obravnava napotenih delavcev (prenovljeno 2023)

Razmejitev med službenim potovanjem in napotitvijo na delo v tujinoRazmejitev med službeno potjo in napotitvijo na delo v tujino je zelo pomembna predvsem zaradi:pravilne ureditve postopkov pred ZZZS,pravilne davčne obravnave z vidika povračil stroškov,pravilnega obračuna plače.V praksi se dnevno postavlja vprašanje, kdaj eno in kdaj ...
Samo za aktivne naročnike
20. 6. 2023

Z letom 2027 v EU enotno digitalno potrdilo o davčnem rezidentstvu

Evropska komisija želi poenostaviti postopke obdavčevanja kapitalskih dobičkov v EU. Med drugim predlaga enotno digitalno potrdilo o davčnem rezidentstvu.
20. 6. 2023

Napoteni delavec (nerezident) opravlja delo v tujini za slovenskega delodajalca

V primeru prejemanja dohodkov v Sloveniji, mora delavec iz tujine pridobiti slovensko davčno številko, če le - te še nima, in sicer s predložitvijo izpolnjenega obrazca Prijava za vpis fizične osebe v davčni register (DR-02).
Samo za aktivne naročnike
17. 2. 2023

Obravnava čezmejnih delovnih migrantov v Zakonu o dohodnini skladna z ustavo

Ustavno sodišče je v začetku februarja letos odločilo o zahtevi skupine poslank in poslancev za ustavno presojo delov Zakona o dohodnini, ki urejajo davčno obravnavo čezmejnih delovnih migrantov. Ustavno sodišče je odločilo, da ta ureditev ni v neskladju z ustavo, in tako zavrnilo navedbe predlagateljev.
29. 11. 2022

Pojasnilo o izvajanju določbe 19. člena (državna služba) konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja z Avstrijo

V medijih v zadnjih dneh odmevajo novice o sodbah Upravnega sodišča Republike Slovenije (Upravno sodišče RS) in v javnosti se posledično porajajo vprašanja o morebitni spremembi razlage v zvezi z izvajanjem določb 19. člena Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na ...
13. 9. 2022

Primer: službeno potovanje v tujino (gospodarstvo)

Družba je napotila delavca na službeno potovanje (sestanek z dobavitelji) v Črno Goro za tri dni.Delavec se je na službeno pot odpravil iz Maribora v ponedeljek ob 21.00 uri in se vrnil nazaj v Maribor, v sredo, ob 10.00 uri.Delavec je imel zagotovljeno 2x prenočišče z ...
Samo za aktivne naročnike
12. 1. 2022

Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom

Na podlagi drugega odstavka 77. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) Ministrstvo za zunanje zadeve sporoča, da je 26. decembra 2021 začela veljati Konvencija med ...