Solidarnostna pomoč

26. 2. 2024

Solidarnostna pomoč ob smrti delavca, v primeru da delodajalec ni podpisnik kolektivne pogodbe

V podjetju je umrl delavec. Kakšen je postopek za odobritev solidarnostne pomoči (npr. staršem), če v podjetju nimajo kolektivne pogodbe?Odjaviti ga morajo iz zavarovanja, kako pa je s solidarnostno pomočjo – se lahko znesek za npr. pogrebne stroške (neobdavčen do 5.000,00 EUR) nakaže staršem delavca? Ker nimajo kolektivne ...
Samo za aktivne naročnike