Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

27. 5. 2021

Opomnik o potrebnih aktivnostih pri prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Pomembno:Pogodbo o zaposlitvi se praviloma sklepa za nedoločen čas. Za določen čas se pogodbo o zaposlitvi lahko sklepa le v primeru oziroma iz razlogov, ki jih določa zakon.Primeri oziroma razlogi, kdaj se lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas, so določeni v 54. členu ZDR-1, v katerem ...
15. 1. 2021

Odpoved pogodbe o zaposlitvi in povezava z interventno zakonodajo

Zaradi aktualnih kriznih razmer se mnogi delodajalci soočajo z velikimi poslovnimi težavami (zaprtje dejavnosti, upad naročil, upad prodaje …), ki jih ne morejo odpraviti niti s koriščenjem začasnih ukrepov interventne zakonodaje. Če je imel delodajalec že sicer poslovne težave, zaradi katerih je zaposlenim težko zagotavljati delo pod pogoji iz pogodbe o ...
Samo za aktivne naročnike
03. 8. 2018

Dokazno breme

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) v svojih določbah o odpovedi pogodbe o zaposlitvi ureja tudi vprašanje o dokaznem bremenu, kar pomeni, da določa katera izmed pogodbenih strank (delavec ali delodajalec) je ob podaji določene vrste odpovedi dolžna dokazati vsebinsko utemeljenost podane odpovedi. Tako ni dovolj, da stranka v ...
26. 6. 2018

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi - pogled skozi sodno prakso

1. Ugotavljanje poslovnih razlogov skozi sodno prakso Kot je bilo predhodno že pojasnjeno, poslovni razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi predstavlja ekonomski, organizacijski, tehnološki, strukturni ali drug podoben vzrok delodajalca, zaradi katerega pri delodajalcu preneha potreba po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi. Tako določen odpovedni razlog ...
26. 6. 2018

Odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov

Za odpovedovanje pogodb o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov je posebna oblika odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov v primeru t.i. kolektivnega odpuščanja. Kadar delodajalec odpoveduje pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev, mora v postopku odpovedi pogodb o zaposlitvi upoštevati (poleg splošnih obveznosti po ZDR-1) še ...
26. 6. 2018

Razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi

V skladu z določilom 1. odstavka 89. člena ZDR-1 so razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu s strani delodajalca: prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca - t.i. poslovni razlog; nedoseganje pričakovanih ...
16. 2. 2018

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga

Delavec večkrat v službo zamuja približno pol ure brez odobritve delodajalca, hkrati pa večkrat delovno mesto tudi zapusti pred iztekom delovnega časa, s čimer krši obveznosti, določene s pogodbo o zaposlitvi. Neposredno nadrejeni delavec ga je večkrat neuspešno ustno opozoril na pravočasen prihod in odhod iz delovnega mesta. Delavec ni ...
16. 2. 2018

Neuspešno opravljeno poskusno delo

Zaradi narave dejavnosti ima delavec v pogodbi o zaposlitvi določeno poskusno delo v trajanju šest mesecev. Delavec poskusnega dela ni uspešno opravil, zato mu delodajalec želi izredno odpovedati pogodbo o zaposlitvi na zadnji dan poskusnega dela. Na kaj mora biti delodajalec pozoren? Poleg tega ima delavec v pogodbi o zaposlitvi ...
06. 1. 2015

Drugi načini prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi

Poleg odpovedi pogodbe o zaposlitvi ZDR-1 predpisuje tudi druge načine prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi. Ti so:prenehanje s potekom časa, za katerega je bila pogodba sklenjena. Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, preneha veljati brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike