Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

03. 8. 2018

Dokazno breme

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) v svojih določbah o odpovedi pogodbe o zaposlitvi ureja tudi vprašanje o dokaznem bremenu, kar pomeni, da določa katera izmed pogodbenih strank (delavec ali delodajalec) je ob podaji določene vrste odpovedi dolžna dokazati vsebinsko utemeljenost podane odpovedi. Tako ni dovolj, da stranka v ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 6. 2018

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi - pogled skozi sodno prakso

1. Ugotavljanje poslovnih razlogov skozi sodno prakso Kot je bilo predhodno že pojasnjeno, poslovni razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi predstavlja ekonomski, organizacijski, tehnološki, strukturni ali drug podoben vzrok delodajalca, zaradi katerega pri delodajalcu preneha potreba po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi. Tako določen odpovedni razlog ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 6. 2018

Odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov

Za odpovedovanje pogodb o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov je posebna oblika odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov v primeru t.i. kolektivnega odpuščanja. Kadar delodajalec odpoveduje pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev, mora v postopku odpovedi pogodb o zaposlitvi upoštevati (poleg splošnih obveznosti po ZDR-1) še ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 6. 2018

Razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi

V skladu z določilom 1. odstavka 89. člena ZDR-1 so razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu s strani delodajalca: prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca - t.i. poslovni razlog; nedoseganje pričakovanih ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 2. 2018

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga

Delavec večkrat v službo zamuja približno pol ure brez odobritve delodajalca, hkrati pa večkrat delovno mesto tudi zapusti pred iztekom delovnega časa, s čimer krši obveznosti, določene s pogodbo o zaposlitvi. Neposredno nadrejeni delavec ga je večkrat neuspešno ustno opozoril na pravočasen prihod in odhod iz delovnega mesta. Delavec ni ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 2. 2018

Neuspešno opravljeno poskusno delo

Zaradi narave dejavnosti ima delavec v pogodbi o zaposlitvi določeno poskusno delo v trajanju šest mesecev. Delavec poskusnega dela ni uspešno opravil, zato mu delodajalec želi izredno odpovedati pogodbo o zaposlitvi na zadnji dan poskusnega dela. Na kaj mora biti delodajalec pozoren? Poleg tega ima delavec v pogodbi o zaposlitvi ...
Samo za aktivne naročnike:
06. 1. 2015

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je eden izmed načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Namenjena je enostranski prekinitvi delovnega razmerja. Pogodbo lahko odpovesta tako delavec kot tudi delodajalec z enostransko izjavo. ZDR-1 razlikuje med redno odpovedjo in izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Pri prvi sta delodajalec in delavec dolžna spoštovati odpovedni rok ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 1. 2015

Drugi načini prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi

Poleg odpovedi pogodbe o zaposlitvi ZDR-1 predpisuje tudi druge načine prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi. Ti so:prenehanje s potekom časa, za katerega je bila pogodba sklenjena. Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, preneha veljati brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike