Video seminarji

05. 1. 2021

Učinkovitost in organiziranost pri delu od doma

Kako se učinkovito organizirati pri delu od doma:Soočanje s spremembami v času korona virusa in sprejemanje trenutne situacijeMoji izzivi pri delu od doma (pogoji dela doma, ovire, zapleti) in priložnostiVpliv osebne organizacije na mojo učinkovitost pri delu domaNajpogostejše motnje in tatovi časa pri delu doma ter ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 11. 2020

COVID-19 in pisarniško delo

Priporočila za varno opravljanje dela pisarnah in režijskih obratihPisarniško delo večinoma doslej ni veljalo za nevarno delo, ki bi za zaposlene predstavljalo tveganje za zdravje. A s pojavom koronavirusa se je to spremenilo. Namreč ob neustreznem ukrepanju delodajalca in nedoslednem ravnanju zaposlenega je to delovno okolje lahko zelo nevarno ...
17. 11. 2020

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Avtor: Tanja Bohl
Z video seminarjem boste pridobili:natančne obrazložitve postopkov odpovedi po ZDR-1,natančna navodila za izpeljavo posameznih postopkov odpovedi,praktične primere in sodno prakso, za dosledno izvajanje.
Samo za aktivne naročnike:
05. 11. 2020

Odgovori na vprašanja: Vpliv petega korona paketa na javni sektor

Zaradi okužb in širjenja virusa COVID-19, kar vpliva tudi na izvajanje javnih storitev in na status zaposlenih oziroma na možnosti opravljanja dela je Državni zbor sprejel Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (s kratico ZZUOOP). Zakon vsebuje začasne ukrepe tako za  gospodarstvo kot tudi za javni ...
28. 10. 2020

Izplačevanje redne delovne uspešnosti javnim uslužbencem v letu 2020

Po več letni zamrznitvi izplačevanja redne delovne uspešnosti je od 1. 7. 2020 dalje izplačilo redne delovne uspešnosti sklano z ZSPJS in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor spet mogoče. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 10. 2020

Odvetnik odgovarja: Delo od doma

Avtor: Tanja Bohl
Kako urediti pravila v podjetju, pred pričetkom uvajanja dela od doma (pravno in z vidika VZD)?Kako urediti pogodbo o zaposlitvi (sklenitev nove pogodbe, odpoved prejšnje)?Obveščanje inšpektorata za delo (pravila in potrebna dokumentacija)?Kako vse urediti v čim krajšem času, s čim manj stroški?Kako določiti višino nadomestila za ...
Samo za aktivne naročnike:
15. 7. 2020

Četrti PKP

Avtor: Tanja Bohl
Poglavitni ukrepi #PKP4 se nanašajo na podaljšanje ukrepa čakanja na delo, določitev in plačilo nadomestila za odrejeno karanteno, financiranje dodatnih kadrov v socialno varstvenih zavodih v javni mreži in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ter na uvedbo mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi.Cilj #PKP4 je zaščititi zdravje ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 5. 2020

Inšpekcijski nadzor obveznih preventivnih ukrepov delodajalca v času izrednih razmer

Delodajalec je odgovoren za varno in zdravo delo delavcev ter sprejetje in izvajanje vseh potrebnih ukrepov tudi v trenutnih epidemioloških razmerah, pri čemer je dolžan tudi pridobiti ter upoštevati usmeritve in priporočila medicinske stroke in ukrepe vlade, namenjene zaščititi delavcev pred okužbo.Delovna mesta s povečanim tveganjem za okužbo so ...
14. 4. 2020

MEGAZAKON: Aktualna pravna vprašanja – Konkretni odgovori in rešitve v praksi, ki so podjetjem v pomoč v trenutni situaciji

Avtor: Tanja Bohl
Predstavili bomo konkretna vprašanja in rešitve v praksi, ki lahko podjetjem pomagajo pri soočanju s težavami, s katerimi se trenutno srečujejo:Izredne razmere in poslovanje podjetja (civilnopravno področje)Izredne razmere in delovnopravno področjeIzredne razmere in vprašanje varstva osebnih podatkov oz. zasebnosti (delavcev)
Samo za aktivne naročnike:
07. 4. 2020

Nujni krizni ukrepi v razmerah novega koronavirusa in nujno krizno komuniciranje

Video seminar je še posebej namenjen odgovornim za varnost in zdravje pri delu, kadrovikom, direktorjem in vodjem v podjetjih in organizacijah. Predavatelj: dr. Klemen Podjed
06. 4. 2020

Davčne in obračunske posebnosti v luči izrednih razmer

Seminar je bil posnet 31. 3. 2020 in obravnava predlog zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.
06. 4. 2020

Zagotavljanje IT varnosti pri delu od doma

Video seminar vam daje znanje, ki ga potrebujete za sprejemanje pravilnih IT ukrepov za učinkovito in varno delo od doma vaših zaposlenih.Predavatelji: doc. dr. Miha Dvojmoč, mag. Filip Božič, Žiga Primc
02. 4. 2020

Priporočeni ukrepi delodajalca – interventni ukrepi za sprejem pravih in pravilnih ukrepov v trenutnih razmerah

Avtor: Tanja Bohl
Pojasnila in navodila v zvezi s priporočenimi ukrepi za delodajalce v zvezi z interventnimi zakoni.
Samo za aktivne naročnike: