Video seminarji

17. 5. 2024

Šola v naravi z novostmi v 2024, finančni vidik izvedbe šole v naravi

Izhodišča za organizacijo šole v naravi:Zakon o osnovni šoli; Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI); Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole; Sklep o določitvi kadrovskih pogojev za učitelje in sodelavce - laborante v programih srednjih in osnovnih šol; Pravilnik o ...
17. 5. 2024

Šola v naravi z novostmi v letu 2024, šolski sklad

Nov Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji in spremenjen Pravilnik o financiranju šole v naravi bistveno spreminjata plačilo delavcem, spreminja financiranje izvedb šole v naravi.Pred kratkim med Vlado RS in sindikatom SVIZ podpisan in v Uradnem listu objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi za ...
06. 3. 2024

Ocenjevanje delovne uspešnosti in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2024

Tudi v letu 2024 se bo za zaposlene v javnem sektorju izvajalo ocenjevanje delovne uspešnosti  ter preverjalo izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji plačni razred. S spremembami Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 121/21) je bil  sicer spremenjen rok za preverjanje izpolnjevanja pogojev ...
24. 8. 2023

Pogodba o zaposlitvi in novosti v vzgoji in izobraževanju po noveli ZOFVI-P

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-P) je bil 30. 6. 2023 objavljen v Uradnem listu RS, velja pa od 1. julija 2023 dalje. S to spremembo ZOFVI zakonodajalec poudarja, da bo, upoštevaje tudi kadrovske izzive na področju vzgoje in izobraževanja, zaposlovanje vzgojiteljev ...
07. 7. 2023

Potni stroški od naloga do obračuna - za gospodarstvo

Video seminar s strokovnjakinjo mag. Brigito Osojnik
08. 6. 2023

Davčni vidik napotenih delavcev po novi zakonodaji (ZČmIS-1)

Poudarki iz vsebineUvod:kratek pregled pravne ureditve napotenih delavcev (pogodba o zaposlitvi, kdaj aneks, Direktiva (EU) 2018/957 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev)Uredbi (ES) 883/2004 in 987/2009 ...
16. 5. 2023

Varstvo osebnih podatkov za HRM

Iz vsebine delavnice, ki je bila del programa Strokovnjak za delovnopravno zakonodajo. Predavateljica: Urša Horvat KousSplošno o osebnih podatkih (definicije, koncepti), GDPR, ZVOP-2Temeljna načela varstva osebnih podatkovPravne podlage za obdelavo osebnih podatkovObčutljivi osebni podatkiPogodbena obdelava osebnih podatkovZavarovanje osebnih podatkov (informacijska varnost)Zavarovanje občutljivih osebnih ...
16. 5. 2023

Izplačilo poslovne uspešnosti – delovnopravni in davčni vidik

Z novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki se uporablja od 1. 1. 2022 dalje, je bila spremenjena davčno ugodnejša obravnava plačila za poslovno uspešnost. Plačilo za poslovno uspešnost delavca je po spremembi neobdavčeno do višine njegove poprečne plače (povprečje zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu) oziroma do slovenskega povprečja, če je ...
06. 4. 2023

Brezplačni kratek webinar za uporabo portala e-Kadrovik - gospodarstvo

Vabimo vas na brezplačno predstavitev uporabe spletnega stičišča za vse kadrovske strokovnjake portal e-Kadrovik.Spletno stičišče e-Kadrovik vsebuje zbirko in komentarje delovnopravnih predpisov (predvsem ZDR-1), strokovne napotke priznanih slovenskih strokovnjakov, uporabno kadrovsko dokumentacijo, s takojšnjo možnostjo urejanja, video seminarje, up-to date novice in trende s kadrovskega področja in predvsem takojšnje ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 4. 2023

Brezplačni kratek webinar za uporabo portala e-Kadrovik - javni sektor

Vabimo vas na brezplačno predstavitev uporabe spletnega stičišča za vse kadrovske strokovnjake portal e-Kadrovik.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

14. 9. 2021

Ključni kazalniki uspešnosti (KPI-ji)

V tokratnem video predavanju bomo govorili o kazalnikih uspešnosti:kateri so ključni,kaj so razlogi za njihovo uvajanje,kaj so prednosti uvedbe KPI-jev,kako izberemo KPI-je (kriteriji),kako definiramo KPI-je,kateri dejavniki vplivajo na implementacijo KPI-jev...Prijeten ogled!
14. 9. 2021

Agilnost in agilno vodenje

Dotaknili se bomo:filozofije agilnosti,agilnih zaposlenih,agilnih vodij in vodenja,ravni agilnosti,orodij za upravljanje in vodenje ...Oglejte si video.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

14. 9. 2021

Vodenje različnih generacij in vodenje mlajših

Webinar na temo vodenja različnih generacij in vodenje mlajših.
14. 9. 2021

Sodobni pristopi vodenja (tudi na daljavo)

VSEBINA:Stili vodenja s poudarkom na:Stilu vodenja naklonjenem zdravjuTransformacijskem stilu vodenja,Uslužnem vodenju,Ključni dejavniki sodobnega vodenja:komuniciranje,razvoj vodje,koordinacija dela,ohranjanje organizacijske kulture,razvoj sodelavcev (njihovih kompetenc),dajanje socialne opore,izgrajevanje medosebnih odnosov,Motiviranje zaposlenih, oz. dvig njihove ravni zavzetosti.Oglejte si posnetek.
07. 6. 2021

Organizacijska energija – pozabljen dejavnik uspeha organizacije

Predogled vsebineKaj je organizacijska energija in katere vrste energij poznamo?Stanja organizacijske energijeEnergijske pastiKako lahko ustvarjamo produktivno organizacijsko energijo na daljavo?Prisluhnite.
13. 4. 2021

Ergonomija na delovnem mestu

Ukvarjanje z ergonomijo na delovnih mestih je izjemno pomembno, saj s tem delodajalci vplivate tudi na zadovoljstvo zaposlenih, hkrati pa se zmanjšajo tveganja za številne zdravstvene težave. Slabo načrtovano delovno mesto ter neustrezna organizacija dela namreč povzročita različne zdravstvene težave. Le-te vplivajo na zmanjšano učinkovitost zaposlenih ter višje odsotnosti z ...
Samo za aktivne naročnike:
05. 1. 2021

Učinkovitost in organiziranost pri delu od doma

Kako se učinkovito organizirati pri delu od doma:Soočanje s spremembami v času korona virusa in sprejemanje trenutne situacijeMoji izzivi pri delu od doma (pogoji dela doma, ovire, zapleti) in priložnostiVpliv osebne organizacije na mojo učinkovitost pri delu domaNajpogostejše motnje in tatovi časa pri delu doma ter ...
Samo za aktivne naročnike:
06. 4. 2020

Zagotavljanje IT varnosti pri delu od doma

Video seminar vam daje znanje, ki ga potrebujete za sprejemanje pravilnih IT ukrepov za učinkovito in varno delo od doma vaših zaposlenih.Predavatelji: doc. dr. Miha Dvojmoč, mag. Filip Božič, Žiga Primc