Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

30. 8. 2023

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca – pogled sodne prakse

Kot je bilo predhodno že pojasnjeno, lahko delavec v skladu s 1. odstavkom 111. člena ZDR-1 izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, če: mu delodajalec več kot dva meseca ni zagotavljal dela in mu tudi ni izplačal zakonsko določenega nadomestila plače, mu ni bilo omogočeno opravljanje dela zaradi odločbe pristojne inšpekcije ...
26. 5. 2021

Izredna odpoved delavca - izplačilo neizkoriščenega dopusta

Zaposleni je podal izredno odpoved delovnega razmerja, in sicer dne 17. 5. 2021. Zaposlenemu se delovno razmerje zaključi na dan odpovedi, torej 17. 5. 2021. Ali mu je delodajalec dolžan izplačati sorazmerni delež dopusta, ki ga do dneva odpovedi ni izkoristil in mu mora izplačati višek opravljenih ur, ki jih ...
Samo za aktivne naročnike
07. 11. 2019

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca

Razlogi za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca Razloge, zaradi katerih lahko delodajalec izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, določa 1. odstavek 110. člena ZDR-1. Delodajalec lahko izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, če: delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja in ima kršitev vse znake kaznivega dejanja ...
26. 6. 2018

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca – pogled skozi sodno prakso

Delodajalec lahko delavcu v skladu s 1. odstavkom 110. člena ZDR-1 izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, če: delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja in ima kršitev vse znake kaznivega dejanja, delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti huje krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja, je delavec ...