Odgovori na aktualna vprašanja iz prakse

07. 11. 2019

Odpoved pogodbe o zaposlitvi v prehodnem obdobju med ZDR in ZDR-1

Delodajalec je še v času veljavnosti ZDR delavcu vročil namero o odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, odpoved pogodbe o zaposlitvi na podlagi obvestila pa je bila delavcu podana že v času veljavnosti ZDR-1. Delodajalca zanima, ali mora pri odmeri pravic iz naslova odpovedi oziroma prenehanja delovnega razmerja upoštevati ...
Samo za aktivne naročnike
07. 11. 2019

Odmera pravice do izrabe letnega dopusta po ZDR-1

Delodajalec navaja, da je delavec podal odpoved pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Odpovedni rok delavcu poteče 1. 7. 2014. Zanima jih, kakšen del pravice do letnega dopusta in kakšen del regresa pripada takemu delavcu za leto 2014.
Samo za aktivne naročnike
07. 11. 2019

Odpravnina ob upokojitvi

V precej obsežnem in napotilnem pismu navajajo dejansko stanje, po katerem je delavka na podlagi odločbe invalidske komisije razvrščena v III. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni in ji je priznana pravica do dela na delovnem mestu, na katero je razporejena s krajšim delovnim časom štiri ure dnevno. Delavka naj bi ...
Samo za aktivne naročnike
07. 11. 2019

Prenehanje delovnega razmerja delovnemu invalidu – dolžnosti in postopki delodajalca v zvezi z zagotavljanjem pravic delovnemu invalidu

V podjetju je zaposlen delavec, ki je bil z odločbo ZPIZ razvrščen v III. kategorijo invalidnosti. Z odločbo so določene omejitve in pravice do premestitve na drugo delovno mesto. Delodajalec ne razpolaga z drugim ustreznim delovnim mestom, na katero bi premestil takega delavca. Ugotavljajo, da Zakon o pokojninskem in invalidskem ...
Samo za aktivne naročnike
07. 11. 2019

Redna odpoved iz krivdnega razloga – pravni pouk

Delodajalec namerava delavcu odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga. Zanima ga, ali mora kljub temu obvestiti Zavod RS za zaposlovanje o podani odpovedi in ali to velja izključno za primere odpovedi iz poslovnega razloga in razloga nesposobnosti. Zanima jih tudi, ali se je delavec dolžen prijaviti na Zavod RS ...
Samo za aktivne naročnike
07. 11. 2019

Odpoved pogodbe o zaposlitvi - delavka pred upokojitvijo

Delodajalec bo junija 2014 zaprl eno od poslovnih enot in bo zaradi tega moral delu delavcev odpovedati pogodbo o zaposlitvi. Ena od delavk, ki naj bi ji odpovedali pogodbo o zaposlitvi, ima do upokojitve manj kot pet let in naj bi se predvidoma upokojila februarja 2016.Zanima jih, ali lahko ...
Samo za aktivne naročnike
07. 11. 2019

Odpoved pogodbe o zaposlitvi – porodniški dopust

Delavka je na porodniškem dopustu in se vrne z njega junija 2014. Zanima jih, ali lahko taki delavki odpovejo pogodbo o zaposlitvi, preden se vrne na delo.
Samo za aktivne naročnike
07. 11. 2019

Pripravnik – odpravnina in prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti

V Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) so v tretjem odstavku 79. člena opredeljeni primeri, v katerih delavec, ki je sklenil delovno razmerje za določen čas, nima pravice do odpravnine. Med temi primeri niso navedeni primeri, ko je sklenjeno delovno razmerje za določen čas zaradi opravljanja pripravništva, delodajalcu pa sredstva za ...
Samo za aktivne naročnike
07. 11. 2019

Redna odpoved iz krivdnega razloga ali izredna odpoved

V pismu navajajo, da je bil delavcu vročen prvi opomin na izpolnjevanje delovnih obveznosti v mesecu septembru, naslednji opomin pa v mesecu oktobru. Navajajo, da je bil drugi opomin posledica tega, da je varnostnik delavca zalotil pri odtujevanju materiala. Zanima jih, ali v postopku izredne odpovedi navajajo obe dejanji ali ...
Samo za aktivne naročnike
07. 11. 2019

Odpoved delovnega razmerja – tatvina na delovnem mestu

Delavka je iz trgovskega podjetja odnesla artikel v vrednosti 74,50 evra. Pri tem jo je videla druga prodajalka in o tem obvestila delodajalca. Delavka je v svoj zagovor povedala, da je artikel pozabila plačati in da bo znesek poravnala.Zanima jih, ali lahko taki delavki odpovejo pogodbo o zaposlitvi ...
Samo za aktivne naročnike