Povračila stroškov v zvezi z delom

03. 4. 2024

Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja

Ministrstvo za finance je objavilo prenovljen podrobni opis povračil stroškov v zvezi z delom, ki ga dodajamo v nadaljevanju:
27. 2. 2024

Stroški poslovodne osebe

Imamo vprašanje glede stroškov, ki se pojavljajo v zvezi z našo poslovodno osebo. Naša lastnica je podjetje v tujini, katere 100 % lastnik je naša poslovodna oseba in sedaj je dobil službeno plačilno kartico, s katero plačuje gorivo in nočitve, kadar je na obisku pri nas. Ali moramo v njegovem primeru ...
Samo za aktivne naročnike
16. 10. 2023

Povračilo stroškov prehrane in prevoza na delo in iz dela vozniku v mednarodnem cestnem prometu (napotenemu delavcu - vozniku) in poročanje

Voznikom, ki opravljajo prevoze v mednarodnem cestnem prometu, pripadajo tudi povračila stroškov v povezavi z delom. Pravica delavca do povračil stroškov v zvezi z delom je urejena v Zakonu o delovnih razmerjih – ZDR-1 (130. člen). Višina povračil stroškov se določi s kolektivno pogodbo dejavnosti ali z izvršilnim predpisom.Glede davčne ...
Samo za aktivne naročnike
20. 2. 2023

Dnevnice – službena pot v domovini po 1. 1. 2023

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – Uredba višino neobdavčenega zneska dnevnice določa v odvisnosti od časa trajanja službenega potovanja. Znesek neobdavčene dnevnice se zmanjša, če stroški prenočevanja na službenem potovanju vključujejo zajtrk (povezava 4. člen in tretji odstavek 6. člena Uredbe).
20. 2. 2023

Potni stroški - obrazci za napotitev na službeno pot in obračun

Registriranim uporabnikom nudimo brezplačno uporabo naslednjih elektronskih obrazcev:Poročilo o opravljenem službenem potovanjuNalog za službeno potovanjeObračun potnih stroškovRegistracija je brezplačna.Če ste že registrirani, se za dostop do brezplačnih elektronskih obrazcev najprej prijavite v svoj račun.V kolikor še niste registrirani, pa to lahko hitro storite tako ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 11. 2022

Davčni vidik povračil stroškov - pojasnila FURS

1.0 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOMPri obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom je treba ločiti njihovo delovnopravno obravnavo od davčne obravnave. Pravico delavca do povračil stroškov v zvezi z delom ureja Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1, ki v 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti ...
Samo za aktivne naročnike
21. 11. 2022

Breme nadomestila za bolniško odsotnost

Nadomestilo za bolniško odsotnostZDR-1C in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določata skrajšanje obdobja izplačevanja nadomestila v breme delodajalca, s. p.(kmetje, družbeniki idr.) iz 30 na 20 delovnih dni, če je razlog zadržanosti:01-bolezen,02-poškodba izven dela,05-poškodba po tretji osebi izven dela.Za uveljavljanje bolniške odsotnosti ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 7. 2022

Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022členV Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18, 104/21 in 114/21) se v 3. členu v prvem odstavku znesek ...
24. 6. 2022

Vlada potrdila ugodnejšo davčno obravnavo povračila stroškov prevoza na delo

Vlada je v okviru ukrepov za naslovitev visokih cen pogonskih goriv povračilo stroškov prevoza na delo, ki se ne všteva v davčno osnovo, zvišala z 0,18 na 0,21 evra za kilometer. Višino neobdavčenega povračila stroškov prevoza na službenem potovanju pa je zvišala z 0,37 na 0,43 ...
13. 6. 2022

Upravičenec do izplačila potnih stroškov

Podjetje ima po pogodbi o zaposlitvi zaposlene serviserje, komercialiste, programske inženirje, ter vodstveni kader z individualnimi pogodbami. Kako je v teh primerih z izplačilom dnevnic? V pogodbah imamo navedeno (mogoče samo malo drugače oblikovano) npr.:„Delavec bo delo opravljal v poslovnih prostorih delodajalca na sedežu delodajalca kot tudi zunaj poslovnih ...
Samo za aktivne naročnike