Dodatno pokojninsko zavarovanje

10. 10. 2022

Dodatno pokojninsko zavarovanje

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje predstavlja obliko varčevanja za starost in je urejeno v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/2012, s spremembami, v nadaljevanju: ZPIZ-2), v določbah 214. do 377. člena. Gre za obliko zavarovanja, ki v okviru celotnega sistema pokojninskega zavarovanja zagotavlja primerno porazdelitev ...
Samo za aktivne naročnike