Odpravnine

23. 11. 2023

Davčni vidik izplačila odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi poslovnih razlogov

Vprašanje:Delavcu bomo izplačali odpravnino namesto po ZDR po kolektivni pogodbi, saj je zanj to bolj ugodno (zdr 1/5 povprečne plače; kolektivna pogodba ½ povprečne plače), sedaj me pa zanima ali je razlika med zdr in kolektivno pogodbo obdavčen znesek ali se upošteva, da je do višini 10-ih povprečnih ...
Samo za aktivne naročnike