Praktični primeri napredovanja javnih uslužbencev

25. 8. 2023

Napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred v letu 2023

1. Odločanje o napredovanju O napredovanju v višji plačni razred na delovnem mestu ali v nazivu odloča pristojni organ oziroma predstojnik, ki najmanj enkrat letno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje.  Predstojnik oziroma odgovorna oseba je oseba, ki izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca. 2. Število napredovanj Javni uslužbenec lahko na ...
07. 5. 2023

Kako pravilno razporediti zaposlene v primeru, ko je v javnem zavodu, ki izvaja dejavnost na primarni ravni, sistemizirano delovno mesto fizioterapevt III (ambulanta)?).

Praktični primer in vprašanje:Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, Uradni list RS, št. 165/22, je spremenil delovna mesta fizioterapevtov in določil, za katera delovna mesta se ponudi pogodba o zaposlitvi. V zvezi s tem nas zanima, kako pravilno razporediti zaposlene v primeru, ko je ...
28. 4. 2023

Napredovanje predavatelja

Primer:Novo zaposleni je bila pred prekinitvijo delovnega razmerja (2019) v JS uvrščen na DM I017190 PREDAVATELJ ŠOLE ZA RAVNATELJE, tarifni razred VII/2.Na podlagi nove določbe 19. člena ZSPJS se šteje, da se delovno razmerje nadaljuje brez prekinitve. To pomeni, da se javnega uslužbenca uvrsti v plačni razred ...
Samo za aktivne naročnike
20. 3. 2023

Praktični primer: napredovanje na delovno mesto Višji svetovalec

Uslužbenka je bila 5. 7. 2019 premeščena iz DM Direktor OU na delovno mesto Višji svetovalec I (na podlagi 2. odstavka 19. člena ZSPJS se jo uvrsti v 43 PR do 31. 10. 2019, od 1. 1. 2019 pa v 44 PR). Če bi bila upoštevana napredovanja bi bila uvrščena ...
Samo za aktivne naročnike