Praktični primeri napredovanja javnih uslužbencev

13. 6. 2024

Prenos napredovanj, v kolikor pride do spremembe pogodbe o zaposlitvi

Primer dveh delovnih mest:Sistemizirano delovno mesto: vodja II, šifra DM J017955, uvrstitev iz priloge 5 v 43 PR (razpon od 38-43), po upoštevanju kriterijev iz priloge 5 še dodatni trije PR (uvrščen v 46 PR pred napredovanjem), razpon za predmetno DM iz kataloga funkciji in delovnih mest je od ...
Samo za aktivne naročnike
14. 5. 2024

Premestitev na delovnem mestu svetovalni delavec

Delavka je zaposlena na delovnem mestu svetovalni delavec, šifra delovnega mesta D037006, določen ji je 37. plačni razred; ima pridobljen naziv mentor. Sedaj je opravila strokovni magisterij in izpolnjuje pogoje za delovno mesto svetovalni delavec v tarifnem razredu VII/2, šifra delovnega mesta D027026. Delavko bomo premestili na delovno mesto ...
Samo za aktivne naročnike
15. 4. 2024

Napredovanje v višji tarifni razred in prenos napredovanj

Primer: Na delovnem mestu knjigovodja V je zaposlena, ki je po napredovanjih trenutno uvrščena v 28 PR. S 1. 5. 2024 se ji bo spremenila tarifna skupina v VI.Ali se napredovanja prenesejo in bo s 1. 5. 2024 uvrščena v 31 plačni razred kot knjigovodja VI?
Samo za aktivne naročnike
11. 4. 2024

Nova zaposlitev in določitev plačnega razreda

Primer:Izvedli smo javni natečaj za zaposlitev na uradniško delovno mesto Višji svetovalec za javno infrastrukturo. Delovno mesto je sistemizirano v treh nazivih, višji svetovalec III, II in I. Razpon plačnih razredov je: Naziv TR Šifra DM zač. PR PR z napred. Višji svetovalec I IV C027010 40 46 Višji ...
Samo za aktivne naročnike
03. 4. 2024

Premestitev delavca

Delavec je razporejen na delovnem mestu referent, naziv referent I, ki se nahaja v 33 PR. Sedaj je pridobil visoko strokovno izobrazbo in bi ga želeli premestiti na delovno mesto svetovalca. Ob premestitvi na delovno mesto svetovalca, bi bil imenovan v naziv svetovalec III. Izhodiščni PR svetovalca III je 31 ...
Samo za aktivne naročnike
20. 3. 2024

Upoštevanje napredovanj ob premestitvi javnega uslužbenca v višji tarifni razred

Primer: premestitev delavca na drugo delovno mesto, ali se upoštevajo napredovanja, ki jih je dosegel na dosedanjem delovnem mestu:Delovno mesto sedaj: tarifni razred VIDelovno mesto po premestitvi: tarifni razred VII/1.Delavec je dosegel 1 napredovanje za 2 plačna razreda in letos je upravičen do ponovnega napredovanja za ...
Samo za aktivne naročnike
20. 3. 2024

Prenos napredovanj plačnih razredov na delovnem mestu oziroma v nazivu

Primer: Javna uslužbenka je zaposlena na delovnem mestu Višji svetovalec, v nazivu I (naloge delovnega mesta se lahko opravljajo v treh nazivih VS III, VS II in VSI). Dosegla je najvišji plačni razred 46. Premeščena bo na delovno mesto, kjer se naloge opravljajo v dveh nazivih; VS II in VS ...
Samo za aktivne naročnike
19. 3. 2024

Ocenjevanje javne uslužbenke, ki je koristila starševski dopust ter se zaposlila pri drugem delodajalcu

Javna uslužbenka je delala v javnem sektorju pri prejšnjem delodajalcu do 31. 8. 2023. S 1. 9. 2023 se je zaposlila oz. je bila premeščena k drugemu delodajalcu v javnem sektorju. Prvi delodajalec je ni ocenil do 31. 8. 2023, ker je bila neprekinjeno odsotna zaradi starševskega dopusta, bolniškega in ...
Samo za aktivne naročnike
13. 3. 2024

Ocena javnega uslužbenca, opravljanje dela najmanj 6 mesecev

Ali je pravilno, da v spodnjem primeru, ko delavec ni opravljal dela 6 mesecev, da se ga ne oceni, če izhajamo iz letne delovne obveznosti 2088 ur?
Samo za aktivne naročnike
01. 2. 2024

Odgovori na vprašanja glede napredovanja javnih uslužbencev

Vprašanje:   Obdobja napredovanja javnega uslužbenca: Javni uslužbenec je bil zaposlen najprej kot pripravnik, nato na strokovno-tehničnem delovnem mestu in za tem še na uradniškem delovnem mestu, kjer opravlja istovrstna oziroma sorodna dela kot na strokovno-tehničnem delovnem mestu. Ob sklenitvi pogodbe po izbiri na javnem natečaju za uradniško delovno mesto ...
Samo za aktivne naročnike