Zavarovanje napotenih delavcev

30. 10. 2020

Sporazum o socialnem zavarovanju in Administrativni sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo

Vlada je določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma o spremembi in dopolnitvi Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
30. 10. 2020

Zavarovanje napotenih delavcev

Sprememba zavarovalne podlage Zavezanec za prijavo delavcev v obvezna socialna zavarovanja je delodajalec, kar mora storiti ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi (obrazec M1, šifra podlage zavarovanja 001 oziroma 002). Ko gre za napotitev po 12. členu Uredbe 883/2004, se zavarovalna podlaga avtomatsko spremeni iz 001 (običajno) v 002. Po ...
29. 10. 2020

Osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost

Osnova za plačilo prispevkov za delavce v delovnem razmerju je določena v 144. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2.1 Osnova za plačilo prispevkov za osebe v delovnem razmerju je po mnenju MDDSZ odvisna od vključenosti v obvezno zavarovanje glede na zavarovalno podlago 001 (delavci v delovnem razmerju ...
Samo za aktivne naročnike
29. 10. 2020

Napotitev v tretje države, s katerimi ni sklenjenih sporazumov o socialnem zavarovanju

Delodajalec mora tudi v tem primeru pravilno izpolniti vprašalnik za delodajalce in ga predložiti ZZZS. Delavec ima tako od prvega dne napotitve na delo v tujino pravico do zdravstvenih storitev v obsegu in standardu, ki je zagotovljen osebam v Sloveniji. Vendar je treba kljub temu preveriti pri svetovalcih države, v ...
Samo za aktivne naročnike
29. 10. 2020

Napotitve v tretje države, s katerimi je Republika Slovenija sklenila sporazum

Za uveljavljanje zdravstvenih storitev v Republiki Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Republiki Srbiji ter Črni Gori in Avstraliji veljajo sporazumi o socialnem zavarovanju, ki jih je Slovenija sklenila s temi državami. Sporazum, sklenjen z Avstralijo, ne ureja posebej obsega in načina uveljavljanja pravic do zdravstvenih storitev napotenih delavcev ter pravil, po ...
Samo za aktivne naročnike
29. 10. 2020

Postopek pridobitve obrazca A1 (napotitev v drugo državo članico EU)

Primeri iz prakse: Slovenski delodajalec napoti delavca XY iz Slovenije na delo v Avstrijo za obdobje 15 mesecev. V času napotitve se delavec hudo poškoduje in zaradi trimesečnega bolniškega dopusta dela ne more dokončati v predvidenem roku. Ker dela zaradi nepredvidenih okoliščin ni mogel dokončati, lahko on ali njegov delodajalec ...
Samo za aktivne naročnike