Zavarovanje napotenih delavcev

23. 5. 2023

Pričetek veljavnosti Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1)

V Uradnem listu RS, št. 40/23 je bil objavljen novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmis-1), ki je začel veljati 18. 4. 2023, posamezne določbe pa se začnejo uporabljati 1. 1. 2024, in sicer tudi določbe glede pogojev za čezmejno izvajanje storitev, obveznosti delodajalcev ali samostojnih podjetnikov, pogojev za ...
15. 9. 2022

Pridobitev in prekinjanje potrdil A1 za napotitev na delo v tujino in običajno delo v več državah

Slovenski delodajalec, ki želi v drugi državi članici EU, Islandiji, Liechtensteinu, Norveški ali Švici izvajati storitve, mora za vsakega delavca, ki ga namerava napotiti, pri ZZZS pridobiti potrdilo A1. Enako potrdilo mora pridobiti tudi za delavca, ki običajno opravlja delo v več državah. Gre za dokument, ki potrjuje, da so ...
15. 9. 2022

Kako lahko preverite, če je potrdilo A1 veljavno?

Preverjanje veljavnosti s QR-kodo ali preko spletne aplikacije.Delodajalec, ki napoti delavca na delo v drugo državo EU ali eno od držav Švica, Liechenstein, Islandija ali Norveška, mora pri ZZZS zanj pridobiti potrdilo A1, s katerim delavec v drugi državi dokazuje, da je v času napotitve vključen v socialno zavarovanje ...
02. 9. 2022

Napotitev delavca v Združeno Kraljestvo

V ZK bomo napotili delavca na delo na terenu (montaža klimatskih naprav) za približno 1 teden.Kakšen je postopek, glede na to, da ZK ni več članica EU? Je še vedno potreben A1? Kakšne so zahteve z njihove strani?
Samo za aktivne naročnike
30. 10. 2020

Sporazum o socialnem zavarovanju in Administrativni sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo

Vlada je določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma o spremembi in dopolnitvi Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
30. 10. 2020

Zavarovanje napotenih delavcev

Sprememba zavarovalne podlage Zavezanec za prijavo delavcev v obvezna socialna zavarovanja je delodajalec, kar mora storiti ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi (obrazec M1, šifra podlage zavarovanja 001 oziroma 002). Ko gre za napotitev po 12. členu Uredbe 883/2004, se zavarovalna podlaga avtomatsko spremeni iz 001 (običajno) v 002. Po ...
29. 10. 2020

Osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost

Osnova za plačilo prispevkov za delavce v delovnem razmerju je določena v 144. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2.1 Osnova za plačilo prispevkov za osebe v delovnem razmerju je po mnenju MDDSZ odvisna od vključenosti v obvezno zavarovanje glede na zavarovalno podlago 001 (delavci v delovnem razmerju ...
Samo za aktivne naročnike
29. 10. 2020

Napotitev v tretje države, s katerimi ni sklenjenih sporazumov o socialnem zavarovanju

Delodajalec mora tudi v tem primeru pravilno izpolniti vprašalnik za delodajalce in ga predložiti ZZZS. Delavec ima tako od prvega dne napotitve na delo v tujino pravico do zdravstvenih storitev v obsegu in standardu, ki je zagotovljen osebam v Sloveniji. Vendar je treba kljub temu preveriti pri svetovalcih države, v ...
Samo za aktivne naročnike
29. 10. 2020

Napotitve v tretje države, s katerimi je Republika Slovenija sklenila sporazum

Za uveljavljanje zdravstvenih storitev v Republiki Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Republiki Srbiji ter Črni Gori in Avstraliji veljajo sporazumi o socialnem zavarovanju, ki jih je Slovenija sklenila s temi državami. Sporazum, sklenjen z Avstralijo, ne ureja posebej obsega in načina uveljavljanja pravic do zdravstvenih storitev napotenih delavcev ter pravil, po ...
Samo za aktivne naročnike
29. 10. 2020

Postopek pridobitve obrazca A1 (napotitev v drugo državo članico EU)

Primeri iz prakse: Slovenski delodajalec napoti delavca XY iz Slovenije na delo v Avstrijo za obdobje 15 mesecev. V času napotitve se delavec hudo poškoduje in zaradi trimesečnega bolniškega dopusta dela ne more dokončati v predvidenem roku. Ker dela zaradi nepredvidenih okoliščin ni mogel dokončati, lahko on ali njegov delodajalec ...
Samo za aktivne naročnike