Izračun plače

12. 9. 2023

Izpolnjevanje REK obrazcev za izplačila na podlagi novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč – ZOPNN-F ter Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 – ZIUOPZP

I. Po določbah ZOPNN-F bodo delodajalci lahko koristili naslednja ukrepa pomoči:Začasni ukrep povračila izplačanih nadomestil plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče. Več o tem na spletni strani ZRSZZačasni ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Več o ...
23. 1. 2023

Nova dolžnost delodajalcev – poročanje o veljavnih kolektivnih pogodbah

Novo leto prinaša zahteve za delodajalce, ki morajo po novem poročati o veljavnih kolektivnih pogodbah.
Samo za aktivne naročnike
06. 1. 2023

Število delovnih dni za leto 2023 (40-urni delovni teden)

Število delovnih dni po mesecih v letu 2023 Mesec Delovniki - dni (ur) Prazniki - dni (ur) Skupaj dni Skupaj ur januar 21 (168) 1 (8) 22 176 februar 19 (152) 1 (8) 20 160 marec 23 (184) 0 23 184 april 18 (144) 2 (16) 20 160 maj 21 (168) 2 ...
15. 11. 2022

Evropski dan enakega plačila

Letos obeležujemo evropski dan enakega plačila 15. novembra. Dan enakega plačila simbolično predstavlja tisti dan v letu, od katerega dalje Evropejke zaradi plačne neenakosti med spoloma prenehajo prejemati plačilo za svoje delo v primerjavi z moškimi. Kdaj ga obeležujemo, je odvisno od tega, kolikšna je po zadnjih podatkih povprečna razlika ...
01. 8. 2022

Rok za uveljavitev novega REK-O obrazca prestavljen na 1. januar 2023

Uradni list RS, št. 96/2022, z dne 15. 7. 2022.V Uradnem listu RS, št. 96/2022, z dne 15. 7. 2022 je objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev, s katerim je na novo določen rok za uveljavitev novega REK-O obrazca, in sicer ...
26. 4. 2022

Možnost testiranja več vrst dohodkov REK-O obrazca, samoprijave in popravkov REK-O obrazca

V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov so na testnem portalu eDavki objavili REK-O obrazec, dopolnjen na podlagi novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z) in REK-O za izplačila vrst dohodkov: 1001, 1003, 1090, 1107, 1110, 1144 in 1150, z vgrajenimi predvidenimi kontrolami in s tem omogočili testiranje teh vrst dohodkov. Hkrati ...
28. 3. 2022

Poročanje REK

V mesecu decembru smo imeli izplačano poslovno uspešnost. Med njimi je bila tudi zaposlena, katera je bila na porodniški celo leto. Zagotovo pa so bili tudi taki, ki so med letom imeli kaj boleznin.Na REK obrazcu smo dali vrsto dohodka 1151, kar je ok.Polje 011 smo izpolnili 01 ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

10. 2. 2022

Izračun osnove preteklega leta za refundacijska nadomestila do ZZZS in COVID dodatki v času interventne zakonodaje

V praksi se delodajalci velikokrat srečujejo s težavo pridobivanja letne osnove za nadomestila preteklega leta. Največkrat se težava pojavi ob prihodu novih zaposlenih v podjetje. Pri zaposlenih, ki so dlje časa prisotni v podjetju in za katere delodajalec že dlje časa obračunava plače in druge stroške dela te težave ni ...
Samo za aktivne naročnike
24. 1. 2022

Novosti na področju stroškov dela ob novem koledarskem letu

UvodNa področju stroškov dela morajo delodajalci nameniti posebno pozornost zakonskim spremembam in drugim spremembam znotraj obračunavanja plač in drugih stroškov dela tudi ob prehodu koledarskega leta. Če navedemo bistvene spremembe, katere mora delodajalec skrbno slediti na področju stroškov dela ob prehodu v novo koledarsko leto, so le te naslednje ...
Samo za aktivne naročnike
18. 1. 2022

Obračun plač v 2022 - povzetek novosti

22. 12. 2021 je FURS objavil Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2022. Ta je ostala enaka kot v letu 2021.S 1. aprilom 2022 pričakujemo spremembe pri REK obrazcih. FURS namreč prenavlja in poenostavlja REK obrazce. Obstoječi REK obrazci REK-1, REK-1a, REK-2 in PNiPD bodo ...