Izračun plače

15. 5. 2024

Spremembe na področju statistike plač

V skladu z načrtom prenove statističnih raziskovanj o plačah bodo na Statističnem uradu postopoma izvedli prehod na nov podatkovni vir. Statistični urad bo po novem kot osnovni (pri nekaterih raziskovanjih pa kot dodatni) vir za statistiko plač uporabljal podatke iz razširjenega poročanja za obračun davčnega odtegljaja (obrazec REK-O), ki jih ...
08. 5. 2024

Izpolnjevanje podatkov v obrazcu REK-neOZP

Zavezance za odtegnitev in plačilo OZP za prejemnike dohodka, pri katerih je izplačan dohodek prenizek za odtegnitev in plačilo OZP, FURS opozarja na pravilno izpolnitev podatkov v obrazcu Obvestilo o nezmožnosti odtegnitve obveznega zdravstvenega prispevka – OZP (REK-neOZP).V polje »Znesek dohodka« je treba  vpisati znesek dohodka, ki je izkazan na ...
08. 5. 2024

Oddaja REK obrazca za izplačilo plače – kontrola vpisanih ur

FURS obvešča, da so zaradi odkritih nepravilnosti pri poročanju ur v REK-O obrazcih vgradili kontrolo, in sicer se morajo ure poročane v poljih A062, S09 in rubrikah M ujemati. Kontrola je dopolnjena tako, da bo dovoljeno odstopanje + - 1 ura.Pravila glede vpisovanja ur v posameznih poljih REK obrazca so za ...
26. 4. 2024

Podatki za obračun plače april 2024

Minimalna plača (1. 1. 2024–) 1.253,90 EUR Najmanjša osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil plače za polni delovni čas (1. 3. 2024–28. 2. 2025) 1.332,57 EUR Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega (februar 2024 ) 2.279,52 EUR Povprečna mesečna bruto plača na ...
29. 3. 2024

Podatki za obračun plač za marec 2024

Mesečni podatki za obračun plač za marec 2024: 1. 3. - 31. 3. 2024Število delovnih dni in ur (40-urni delavnik) Mesec Delovniki - dni (ur) Prazniki - dni (ur) Skupaj dni Skupaj ur Marec 21 (168) 0 21 168
19. 3. 2024

Izvajanje plačilnih storitev na dan 29. marca 2024

V petek, 29. marca 2024, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.
11. 3. 2024

Nova višina vrednotnice za osebno dopolnilno delo

V Uradnem listu Republike Slovenije številka 19/24 je bila 8. marca 2024 objavljena nova Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo. Nova višina vrednotnice s 1. aprilom 2024 znaša 12,93 evra.
29. 2. 2024

Podatki za obračun plače februar 2024

Minimalna plača (1. 1. 2024–)1.253,90 EURNajmanjša osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil plače za polni delovni čas (1. 3. 2023–29. 2. 2024)1.214,35 EURPovprečna mesečna bruto plača na zaposlenega (december 2023)2.348,32 EURPovprečna mesečna bruto plača na ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 2. 2024

Pomembni roki do konca meseca februarja 2024

Nekateri roki se iztekajo že danes, čeprav je letošnji februar daljši še za en dan. Preverite, katere napovedi in obrazce je treba oddati že 28. februarja in katere lahko oddate zadnji dan v mesecu.Do 28. 2.Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku ...
07. 2. 2024

Podatki za obračun plače za januar 2024

PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ« – obračun za JANUAR 2024   S spodnjim zbirom podatkov vam želimo na enem mestu podati zbrane podatke, ki jih mesečno potrebujete pri pripravi (predvsem) plač. Zbrani podatki temeljijo na najvišjih zneskih z vidika dodatne NEobremenitve s prispevki in dohodnino. Večina izmed spodaj »združenih podatkov« je ...