Bolniške odsotnosti

16. 1. 2024

Novosti pri obračunih nadomestil plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja za zadržanosti od vključno 1. 1. 2024 dalje

Na ZZZS so pripravili pregled novosti pri obračunih nadomestil plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja1. ZIUZDSZakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS), Uradni list RS - 136/2023, Uredbeni del (uradni-list.si), ki je začel veljati 1.1.2024, med ...
05. 12. 2023

Ravnanje zavarovancev do prejema in po prejemu odločbe o začasni zadržanosti od dela

Kako ravna zavarovanec do prejema in po prejemu odločbe imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije ZZZS, s katero odloči o začasni zadržanosti od dela?