Bolniške odsotnosti

17. 6. 2024

Zahtevke za nadomestilo plače za tekoči mesec lahko na portalu SPOT urejate od 25. dne v mesecu

Spremembe pri pripravi in oddaji zahtevkov za nadomestilo plače - refundacije
17. 6. 2024

Ravnanje delavcev v primeru poškodbe pri delu, izdaje eBOL in priprave predloga imenovanemu zdravniku

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenija je pripravil nekaj usmeritev glede ravnanja delodajalca in delavca v primeru poškodbe pri delu, glede obveznosti delavcev za zagotovitev pravočasne izdaje eBOL in priprave predloga imenovanemu zdravniku za podaljšanje začasne zadržanosti od dela.
13. 6. 2024

Letni dopust zavarovanca v času odobrenega bolniškega staleža ni mogoč

V obdobju letnih dopustov se zavarovancem in delodajalcem zastavljajo tudi vprašanja, ali lahko zavarovanec koristi letni dopust v času odobrenega bolniškega staleža.
13. 6. 2024

Najvišje nadomestilo - sprememba tolmačenja - mesečna sprememba parametra, poračuni za nazaj

Po novem tolmačenju se bo pri določitvi najvišjega nadomestila za posamezni mesec zadržanosti uporabljala zadnja znana povprečna mesečna bruto plačo, ki jo objavi SURS v konkretnem mesecu zadržanosti.
24. 5. 2024

Potrdilo o začasni nezmožnosti za delo, kako lahko delodajalec postopa

Kako urediti delovni čas zaposlenega, ki dela krajši delovni čas zaradi zdravstvenih razlogov? Ali so kakšne omejitve?
Samo za aktivne naročnike
25. 4. 2024

Delo med vnaprej odobrenim bolniškim staležem

Primer: Delavec ima s strani osebnega zdravnika odrejeno bolniško odsotnost, ta pa pride med trajanjem bolniške za krajši čas opraviti nekatera (nujna) dela.Ali je to sploh zakonito? Kako je z obračunom nadomestila plače oz. plače za čas opravljanja dela (med trajanjem bolniškega staleža)? Ali je potem potrebna sprememba bolniškega ...
Samo za aktivne naročnike
16. 1. 2024

Novosti pri obračunih nadomestil plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja za zadržanosti od vključno 1. 1. 2024 dalje

Na ZZZS so pripravili pregled novosti pri obračunih nadomestil plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja1. ZIUZDSZakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS), Uradni list RS - 136/2023, Uredbeni del (uradni-list.si), ki je začel veljati 1.1.2024, med ...
05. 12. 2023

Ravnanje zavarovancev do prejema in po prejemu odločbe o začasni zadržanosti od dela

Kako ravna zavarovanec do prejema in po prejemu odločbe imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije ZZZS, s katero odloči o začasni zadržanosti od dela?