Zahtevke za nadomestilo plače za tekoči mesec lahko na portalu SPOT urejate od 25. dne v mesecu

17. 6. 2024

Spremembe pri pripravi in oddaji zahtevkov za nadomestilo plače - refundacije

Vse uporabnike, ki prek portala SPOT urejate zahtevke za nadomestila plače (refundacije) obveščamo, da bo v bodoče do vključno 24. v mesecu onemogočena priprava zahtevkov in obračunov za refundacij nadomestil plač za tekoči mesec.

Po novem lahko začnete pripravljati zahtevke in obračune za refundacijo vključno s 25. dnem v mesecu za tekoči mesec. Zahtevke pa na ZZZS lahko oddate šele po izplačilu plač in nadomestil delavcem.

Navedena omejitev je posledica mesečnega spreminjanja parametrov za obračun nadomestil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in testiranja pravilnosti delovanja izračuna nadomestila.

Vir: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Nazaj