Nadomestila plače

12. 3. 2024

Najvišje nadomestilo - sprememba tolmačenja - mesečna sprememba parametra, poračuni za nazaj

Po novem tolmačenju se bo pri določitvi najvišjega nadomestila za posamezni mesec zadržanosti uporabljala zadnja znana povprečna mesečna bruto plačo, ki jo objavi SURS v konkretnem mesecu zadržanosti.
28. 11. 2023

Pravilna uporaba delovnega koledarja, rubrike 10 na eBOLu in podatkov o preostali delazmožnosti zaradi invalidnosti pri pripravi elektronskega zahtevka za refundacijo

ZZZS je že pred uvedbo eBOL pripravil pravila za izpolnjevanje rubrike 10 na eBOL, ki so bila maja 2023 razširjena z dodatnimi pojasnili glede uporabe podatkov eBOL in preostale delazmožnosti zaradi invalidnosti pri pripravi eObračuna in eZahtevka za refundacijo, prikazu celomesečne delovne obveznosti, uporabi posebnih koledarjev, rubrike preostala delazmožnost (ZK ...
18. 7. 2023

Na portalu SPOT je omogočen elektronski dostop do podatkov za izračun osnove nadomestila plače

S 1. julijem 2023 je bila na portalu SPOT uvedena nova elektronska storitev – Podatki za izračun osnove nadomestila plače. Delodajalcem, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, je po novem omogočen elektronski dostop do podatkov, s katerimi razpolaga davčni organ, ki jih potrebujejo za pripravo zahtevka in obračuna nadomestila plače ...
24. 1. 2022

Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (zadržanost od dela od 24.10. do 31.12.2020 in od 5. 2. 2021 do 28. 2. 2022)

Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni velja za zadržanosti od dela:od 24. 10. 2020 do 31. 12. 2020 na podlagi 20. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 - ZZUOOP (Uradni list RS št. 152/20) inod 5. 2. 2021 do 28. 2. 2022 na ...
11. 11. 2021

Obvezno elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestil plač s 1. 1. 2023

Vlaganje elektronskih zahtevkov za refundacijo prek informacijskega sistema SPOT je omogočeno že od leta 2017, od 1. 1. 2023 pa bo obvezno za vse delodajalce, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije.
17. 2. 2021

Višina delnega povračila nadomestila plače pri začasnem čakanju na delo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je podalo pojasnila v zvezi s tretjim odstavkom 44. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covid-19 (ZDUOP).

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 2. 2021

Nevštevanje dodatkov zaradi epidemije COVID-19 v osnovo za nadomestila plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja

S tem navodilom ZZZS dopolnjuje dosedanje informacije o nevštevanju dodatkov zaradi epidemije COVID-19 v osnovo za nadomestila plač v breme ZZZS.V primeru, da je osnova za nadomestilo plače v breme ZZZS iz leta 2020 ali iz leta 2021, se v to osnovo ne štejejo naslednji dodatki:DODATKI IZ PKP ...
15. 4. 2020

Vloga za povračilo nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo in višje sile

Od 11. aprila lahko delodajalci ponovno oddajo elektronsko vlogo na portalu za delodajalce.