Sodelovanje s sindikatom

27. 9. 2018

Obveščanje oziroma sodelovanje s sindikatom

10. člen (splošni akt delodajalca) (1) Predloge splošnih aktov delodajalca, s katerimi delodajalec določa organizacijo dela ali določa obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti, mora delodajalec pred sprejemom posredovati v mnenje sindikatom pri delodajalcu. Sindikat mora podati mnenje v roku osmih dni. (2) Če ...
Samo za aktivne naročnike
06. 1. 2015

Vloga sindikatov v delovnih razmerjih

Sindikat je organizacija oziroma združenje delavcev, katere cilj je varstvo ekonomskih in socialnih interesov članov te organizacije. Pravica do sindikalnega združevanja je zagotovljena z Ustavo RS. V njenem 76. členu je določeno, da je ustanavljanje in delovanje sindikatov ter včlanjevanje vanje svobodno. Osnovni zakon, ki določa način delovanja sindikatov, je ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike