Medgenaracijsko sodelovanje

19. 9. 2018

Strategije podjetja za obvladovanje tveganj, povezanih s starajočo se delovno silo

V nadaljevanju predstavljamo nekatere potencialne ukrepe, ki jih lahko podjetje izvede z namenom obvladovanja tveganj, ki izhajajo iz povečevanja povprečne starosti oz. staranja delovne sile. Pri tem je pomembno, da podjetje izhaja iz ugotovljenega stanja in upošteva želeno stanje (strategijo in cilje podjetja). Na spodnji sliki prikazujemo potencialne ukrepe, ki ...
Samo za aktivne naročnike
08. 8. 2018

Mlade generacije ne zaupajo delodajalcem

Globalna raziskava mnenj milenijcev
18. 4. 2018

Kako voditi in motivirati “xenijce”

Da se svet vrti vedno hitreje, vse bolj drži. Če so se včasih generacije menjale nekje na 20–25 let, se je izkazalo, da je v današnji digitalni dobi to ... no, prepočasi. Levji delež zasluge za to ima dejstvo, da je tehnologija tako korenito spremenila svet in način življenja, da ...
Samo za aktivne naročnike
18. 4. 2018

Predstavitev generacij

Generacija veteranov Generacija veteranov oz. tradicionalistov, ki ji pravimo tudi tiha generacija, je bila rojena v obdobju 1922–1945. Njihova trenutna starost je med 72 in 95 let. Kot smo že omenili jih je bilo v letu 2016 v delovno aktivnem prebivalstvu samo 0,4 odstotka. Zgodovinski vpliv in značilnosti ...
Samo za aktivne naročnike