Promocija zdravja

04. 11. 2019

Uvedba elektronskega bolniškega lista

S 1. 1. 2020 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev uvaja elektronski bolniški list. Sedaj veljavni papirnati bolniški listi se bodo postopno nadomestili z izdajo bolniškega lista v elektronski obliki (v nadaljevanju : eBOL).Za uvedbo elektronskih bolniških listov se pripravlja posebna informacijska ...
10. 7. 2019

Zaskrbljujoč porast bolniških odsotnosti

Število izgubljenih dni se je povečalo že za 6,4 odstotka
27. 5. 2019

WHO priznal izgorelost za bolezen

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je uvrstila izgorelost v mednarodno klasifikacijo bolezni, s čimer bodo strokovnjakom olajšali prepoznavanje te bolezni, ki je povezana s stresom na delovnem mestu.
05. 11. 2018

Prilagajanje delovnih mest za starejše zaposlene – izziv za delodajalce

Ukrepi upravljanja s starejšimi zaposlenimi in prilagoditve delovnih mest
30. 10. 2018

Dobro počutje zaposlenih in njegovi učinki za zaposlene in organizacije

Človek je večplastno bitje in kot tak je vpet v različne življenjske vloge
04. 10. 2018

Svetovni dan dostojnega dela 2018

Dostojno plačilo in varno delovno okolje
03. 8. 2018

Prilagajanje delovnih razmer

Dobre delovne razmere so nujne za zdravje, ki je nujno za dobro delo