Promocija zdravja

11. 1. 2023

Reševanje zlorabe prepovedanih drog na delovnem mestu s pomočjo detektiva

Delavec se prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. S svojim ravnanjem ne sme škodovati (materialno, moralno) poslovnim interesom delodajalca. Upoštevati mora predpisane varnostne ukrepe, uporabljati mora predpisana sredstva in opremo za osebno varnost pri delu. Odzvati ...
Samo za aktivne naročnike
25. 4. 2022

Dohodnina, dohodek iz zaposlitve, bonitete

Marca 2022 je Furs objavil nova pojasnila:Po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 so obdavčeni vsi dohodki, razen tistih, ki so v zakonu izrecno navedeni kot neobdavčeni oziroma oproščeni plačila dohodnine. V tretjem odstavku 39. člena ZDoh-2 je določeno, katere ugodnosti se ne štejejo za boniteto. Po tej določbi so tako ...
16. 2. 2022

Aktivni odmori v živo prek spleta

"Odlična novica za zdravje in razpoloženje sodelavcev in izboljšanje KPI-jev področja (zadovoljstvo, zavzetost, pripadnost, produktivnost, prezentizem, absentizem, fluktuacija, indeks delazmožnosti, delovna invalidnost in omejitve pri delu, stroški slabega zdravja, ROI na PZD, sodelovanje, zadovoljstvo s ponujenimi programi …). V mesecu februarju in marcu ZAP FITCORP deli 15-letne izkušnje in priporočila za ...
15. 4. 2021

Izsledki raziskave za oceno potreb po psihosocialni podpori med epidemijo covida-19

Od novembra 2020 do januarja 2021 je potekala raziskava, katere namen je bil ugotoviti, kakšno duševno stisko doživljajo ljudje med epidemijo covida-19, kako se z zaznano stisko spoprijemajo ter katere vire psihosocialne podpore si ljudje še želijo in menijo, da bi jim pomagali pri spoprijemanju s stisko. Raziskava kaže na ...
04. 2. 2021

Davčni vidik izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu

Delodajalci so dolžni v skladu z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-11 zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu na način, da morajo načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Pri izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu pa se pojavljajo določena vprašanja glede davčne obravnave ...
Samo za aktivne naročnike
04. 11. 2019

Uvedba elektronskega bolniškega lista

S 1. 1. 2020 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev uvaja elektronski bolniški list. Sedaj veljavni papirnati bolniški listi se bodo postopno nadomestili z izdajo bolniškega lista v elektronski obliki (v nadaljevanju : eBOL).Za uvedbo elektronskih bolniških listov se pripravlja posebna informacijska ...
10. 7. 2019

Zaskrbljujoč porast bolniških odsotnosti

Število izgubljenih dni se je povečalo že za 6,4 odstotka
27. 5. 2019

WHO priznal izgorelost za bolezen

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je uvrstila izgorelost v mednarodno klasifikacijo bolezni, s čimer bodo strokovnjakom olajšali prepoznavanje te bolezni, ki je povezana s stresom na delovnem mestu.
05. 11. 2018

Prilagajanje delovnih mest za starejše zaposlene – izziv za delodajalce

Ukrepi upravljanja s starejšimi zaposlenimi in prilagoditve delovnih mest