Promocija zdravja

21. 6. 2024

Dohodnina, dohodek iz zaposlitve, bonitete

Furs vsako leto objavi nova pojasnila:Dohodek iz zaposlitve je vsak dohodek, prejet na podlagi pretekle ali sedanje zaposlitve. Med dohodke iz zaposlitve po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) štejemo dohodek iz delovnega razmerja, in dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.Dohodek iz delovnega razmerja je vsak dohodek, ki ga delojemalec prejme ...
20. 12. 2023

Okužbe dihal v porastu, med prazniki poskrbimo tudi za svoje zdravje

Iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje opozarjajo na porast okužb dihal. Sporočajo, da je gripa razširjena po Sloveniji, a je obseg obolevnosti zaenkrat še skromen. Zbolelih z respiratornim sincicijskim virusom (RSV) je več kot v preteklih tednih, k obolevnosti z znaki akutne okužbe dihal prispeva tudi covid-19. Najboljša zaščita proti ...
05. 6. 2023

Zakaj bi morala "trajnostna" podjetja svojim zaposlenim zagotoviti wellness programe

Znašli smo se v času, ko nas na vsakem koraku pozivajo k trajnostnem ravnanju, v čemer so mnoga podjetja zaznala novo možnost za pozicioniranje na trgu. Pa vendar trajnost, če jo enačimo s kratico ESG, v ospredje ne postavlja zgolj naravo, pač pa tudi ljudi in družbo kot celoto. Seveda ...
07. 4. 2023

Reševanje absentizma

Reševanje absentizma je proces upravljanja s pogostimi in/ali dolgotrajnimi odsotnostmi z dela zaposlenih zaradi bolezni ali drugih razlogov. Glavni cilj tega procesa je zmanjšati odsotnost z dela in s tem izboljšati produktivnost ter učinkovitost organizacije.
Samo za aktivne naročnike
11. 1. 2023

Reševanje zlorabe prepovedanih drog na delovnem mestu s pomočjo detektiva

Delavec se prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. S svojim ravnanjem ne sme škodovati (materialno, moralno) poslovnim interesom delodajalca. Upoštevati mora predpisane varnostne ukrepe, uporabljati mora predpisana sredstva in opremo za osebno varnost pri delu. Odzvati ...
Samo za aktivne naročnike
16. 2. 2022

Aktivni odmori v živo prek spleta

"Odlična novica za zdravje in razpoloženje sodelavcev in izboljšanje KPI-jev področja (zadovoljstvo, zavzetost, pripadnost, produktivnost, prezentizem, absentizem, fluktuacija, indeks delazmožnosti, delovna invalidnost in omejitve pri delu, stroški slabega zdravja, ROI na PZD, sodelovanje, zadovoljstvo s ponujenimi programi …). V mesecu februarju in marcu ZAP FITCORP deli 15-letne izkušnje in priporočila za ...
04. 2. 2021

Davčni vidik izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu

Delodajalci so dolžni v skladu z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-11 zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu na način, da morajo načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Pri izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu pa se pojavljajo določena vprašanja glede davčne obravnave ...
Samo za aktivne naročnike
04. 11. 2019

Uvedba elektronskega bolniškega lista

S 1. 1. 2020 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev uvaja elektronski bolniški list. Sedaj veljavni papirnati bolniški listi se bodo postopno nadomestili z izdajo bolniškega lista v elektronski obliki (v nadaljevanju : eBOL).Za uvedbo elektronskih bolniških listov se pripravlja posebna informacijska ...
10. 7. 2019

Zaskrbljujoč porast bolniških odsotnosti

Število izgubljenih dni se je povečalo že za 6,4 odstotka
27. 5. 2019

WHO priznal izgorelost za bolezen

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je uvrstila izgorelost v mednarodno klasifikacijo bolezni, s čimer bodo strokovnjakom olajšali prepoznavanje te bolezni, ki je povezana s stresom na delovnem mestu.