Notranji pravni akti

19. 9. 2018

Vsebinska pojasnila k notranjim pravnim aktom

Splošnih aktov z delovnopravnega področja, ki bi jih delodajalci bili dolžni sprejeti, ni veliko. V odvisnosti od velikosti podjetja so to predvsem Akt o sistemizaciji, Pravilnik o preprečevanju mobinga in drugih oblik trpinčenja in nadlegovanja na delovnem mestu, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov in Izjava o varnosti. Če je pri ...
Samo za aktivne naročnike