Aktualne sodbe

20. 6. 2024

Ustavno sodišče zavrglo zahtevo za oceno ustavnosti zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za oceno ustavnosti 126. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Samo za aktivne naročnike
25. 7. 2023

Pravno varstvo v postopkih dodeljevanja službenih stanovanj: delovni spor ali upravni spor

Sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 803/2022 z dne 5. 1. 2023
Samo za aktivne naročnike
17. 7. 2023

Začasna nezmožnost za delo - nadomestilo za neizrabljen letni dopust - objektivni razlog - višina nadomestila

Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 502/2022 z dne 1. 12. 2022
17. 7. 2023

Prenehanje delovnega razmerja na podlagi odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani zaposlenega- preklic odpovedi

Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča, Pdp 693/2022 z dne 3. 1. 2023
Samo za aktivne naročnike
04. 6. 2023

Pravica do odmora med delovnim časom

Sklep Vrhovnega sodišča RS št. 167/2022 z dne 25. 10. 2022
Samo za aktivne naročnike
29. 5. 2023

Transformacija delovnega razmerja iz določenega v nedoločen čas

Sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča, št. Pdp 637/2022, z dne 5. 1. 2023
Samo za aktivne naročnike