Aktualne sodbe

17. 3. 2023

Invalid – nadomestilo za neizkoriščen dopust

Nova sodba: VSRS Sodba VIII Ips 36/2022 glede nadomestila za neizkoriščen dopust pri invalidu
14. 3. 2023

Stroški v zvezi z delom - podzakonski predpis - splošni akt delodajalca - pravna praznina - kolektivna pogodba dejavnosti - dnevnice in potni stroški zaposlenih

Konec meseca decembra 2022, je Vrhovno sodišče RS izdalo novo pomembno odločbo, vezano na višino povračil stroškov v zvezi z delom.
13. 2. 2023

Najnovejša sodna praksa Višjega delovnega in socialnega sodišča glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov - neupravičena odsotnost z dela - VDSS Sklep Pdp 488/2022 z dne 27. 10. 2022Jedro sodbeBistveno za presojo nezakonitosti izpodbijane odpovedi v obravnavani zadevi je, ali je bila tožnica dejansko nezmožna za opravo svojega dela v spornem obdobju, in ali je ...
Samo za aktivne naročnike
23. 1. 2023

Ali lahko delodajalec spremlja svoje zaposlene prek GPS sistema v avtomobilu?

Avtor: Iris Pensa
V kakšnih okoliščinah je namestitev sistema GPS upravičena? Pogledali smo, kakšno stališče je v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi delavcu na podlagi podatkov, zbranih z globalnim sistemom pozicioniranja (GPS) na službenem vozilu, v svoji nedavni odločbi zavzelo Evropsko sodišče za človekove pravice.
Samo za aktivne naročnike
09. 8. 2022

VDSS Sodba Pdp 483/2020 - Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - sodna razveza pogodbe o zaposlitvi - odmera denarnega povračila

Jedro:Tožniku je delovno razmerje pri toženki prenehalo zato, ker je kandidiral in bil izvoljen v svet delavcev. S tem je toženka zlorabila institut redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga kot povračilni ukrep zoper tožnika. Poleg 6. člena ZDR-1 je za presojo teže teh okoliščin, ki so privedle ...
20. 6. 2022

Delovni invalid - odpoved pogodbe o zaposlitvi, pravica do premestitve, krajši delovni čas, III. kategorija invalidnosti - VDSS Sodba Pdp 23/2022

JedroTožena stranka je v zvezi z omejitvami delovnega časa za tožnika zaprosila za mnenje ZPIZ in pojasnjeno ji je bilo, da mora tožnik delati 5 dni v tednu po 6 ur na dan ter mu mora biti zagotovljen počitek 2 dni. Ker tožena stranka tožniku ni mogla zagotoviti dela ...
20. 6. 2022

Odpoved pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlog, navidezni odpovedni razlog, obstoj odpovednega razloga - VSRS Sodba VIII Ips 4/2022

JedroSplet okoliščin, ki jih je sodišče druge stopnje presojalo le parcialno, kaže na to, da odločitev o ukinitvi delovnega mesta in odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni bila posledica potrebe po racionalizaciji poslovanja in boljši organizaciji dela. Vsaka od teh okoliščin zase in sama po sebi morda res ne vpliva ...
24. 5. 2022

Nadomestilo za neizkoriščen letni dopust - VDSS Sodba Pdp 364/2020

JedroDelavec, ki mu je bila nezakonito odpovedana pogodba o zaposlitvi, je upravičen do nadomestila za neizkoriščen letni dopust tudi za leta, ki sledijo letu, v katerem je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana, torej za celotno obdobje priznanega delovnega razmerja, ki je kasneje prenehalo (v tem primeru s sodno razvezo ...
17. 12. 2021

Ustavno sodišče razveljavilo določbe zakona o delovnih razmerjih in zakona o javnih uslužbencih glede upokojevanja starejših delavcev

Ustavno sodišče je razveljavilo določbe zakona o delovnih razmerjih in zakona o javnih uslužbencih glede upokojevanja starejših delavcev. Določilo je sicer izpodbijalo sedem reprezentativnih sindikatov in zagovornik načela enakosti.Na podlagi sporne določbe je lahko delodajalec iz poslovnega razloga delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi, pri čemer pa mu poslovnega razloga ...
09. 11. 2020

Zavrženje pobude za presojo ustavnosti Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS zaradi neizkazanega pravnega interesa

Zakon o ustavnem sodišču[1] določa, da je obstoj pravnega interesa procesna predpostavka, ki mora biti podana med celotnim trajanjem postopka ocene ustavnosti in zakonitosti. To pa pomeni, če pobudnik v svoji pobudi ne izkaže, da določen predpis ali akt neposredno posega v njegov pravni interes, pri tem pa ne ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike