Aktualne sodbe

17. 12. 2021

Ustavno sodišče razveljavilo določbe zakona o delovnih razmerjih in zakona o javnih uslužbencih glede upokojevanja starejših delavcev

Ustavno sodišče je razveljavilo določbe zakona o delovnih razmerjih in zakona o javnih uslužbencih glede upokojevanja starejših delavcev. Določilo je sicer izpodbijalo sedem reprezentativnih sindikatov in zagovornik načela enakosti.Na podlagi sporne določbe je lahko delodajalec iz poslovnega razloga delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi, pri čemer pa mu poslovnega razloga ...
09. 11. 2020

Zavrženje pobude za presojo ustavnosti Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS zaradi neizkazanega pravnega interesa

Avtor: Tanja Bohl
Zakon o ustavnem sodišču[1] določa, da je obstoj pravnega interesa procesna predpostavka, ki mora biti podana med celotnim trajanjem postopka ocene ustavnosti in zakonitosti. To pa pomeni, če pobudnik v svoji pobudi ne izkaže, da določen predpis ali akt neposredno posega v njegov pravni interes, pri tem pa ne ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 8. 2020

Odklonitev sprejema pisanja in odklonitve podpisa vročilnice

Odklonitev sprejema pisanja in odklonitve podpisa vročilnice sta dve različni ravnanji naslovnika, za kateri zakon predpisuje različna postopanja vročevalca. Če naslovnik brez zakonitega razloga odkloni prevzem pisanja, postopa vročevalec po prvem odstavku 144. člena ZPP, če pa naslovnik odkloni podpis vročilnice, postopa vročevalec po tretjem odstavku 149. člena ZPP.Dokazno ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike