Aktualne sodbe

11. 8. 2020

Odklonitev sprejema pisanja in odklonitve podpisa vročilnice

Odklonitev sprejema pisanja in odklonitve podpisa vročilnice sta dve različni ravnanji naslovnika, za kateri zakon predpisuje različna postopanja vročevalca. Če naslovnik brez zakonitega razloga odkloni prevzem pisanja, postopa vročevalec po prvem odstavku 144. člena ZPP, če pa naslovnik odkloni podpis vročilnice, postopa vročevalec po tretjem odstavku 149. člena ZPP.Dokazno ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike