Opisi delovnih mest

05. 11. 2019

Sprejetje internega akta

Delodajalci morajo sprejeti interni akt, s katerim se določajo pogoji za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela – sistemizacija delovnih mest. Ta je v veliki meri odvisna tudi od dejavnosti, s katero se delodajalec ukvarja. Glede na to, da so dejavnosti delodajalcev različne, je smiselno govoriti tudi ...
14. 9. 2018

Navodila in pojasnila za opise delovnih mest po dejavnostih

Nazivi dejavnosti Kot smo že predhodno razložili, razdelitev na različne dejavnosti v našem priročniku ne sledi standardni klasifikaciji dejavnosti, temveč uporablja bolj pogovorne izraze – nazive za različne dejavnosti. Tako govorimo o na primer »bančništvu« in ne o »finančnem posredništvu« oziroma »denarnem posredništvu«; torej o »dejavnosti bank«. Prav tako v našem ...
14. 9. 2018

Pomen dejavnosti za opis delovnega mesta

Kot smo že uvodoma povedali, so delovna mesta in posebej opisi delovnih mest v veliki meri odvisni od dejavnosti podjetja oziroma organizacije, ki ta delovna mesta potrebuje in določa. Tako se delovna mesta, imenujmo jih »univerzalna« delovna mesta, kot so na primer: »tajnica«, »računovodja«, itn., oziroma opisi del in nalog ...