Organizacija in sistemizacija v javnem sektorju

10. 6. 2024

Sprememba sistemizacije in zaposlitev delavca, ki ne izpolnjuje pogojev izobrazbe

Spreminjamo sistemizacijo in nas zanima, ali lahko delavcu, ki ne izpolnjuje vseh pogojev izobrazbe za delovno mesto kadrovik VII/2 (J017037 - KADROVIK VII/2 (II), STOPNJA: VII/2, PLAČILNI RARED: 36 -46) ponudimo pogodbo o zaposlitvi za določen čas na tem delovnem mestu, kaj v pogodbi navesti – na kateri zakon ...
Samo za aktivne naročnike
03. 6. 2024

Vključitev delovnega mesta v sistemizacijo

Ali lahko v sistemizacijo delovnih mest doma upokojencev vključimo novo DM E025004 - farmacevtski tehnik? Zavezuje nas Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki to delovno mesto vključuje pod plačno podskupino E2, kjer so vključena delovna mesta na področju zdravstva. Vsa delovna mesta imamo trenutno sistemizirana v plačni ...
Samo za aktivne naročnike
31. 5. 2024

Sprememba sistemizacije delovnih mest in uporaba iz kataloga funkcij delovnih mest in nazivov

Smo socialno varstveni zavod in spreminjamo sistemizacijo delovnih mest. Zanima nas na kaj moramo biti pozorni pri katalogu funkcij delovnih mest in nazivov? Iz kataloga gledamo skupino J in F. Ali pridejo v poštev vse šifre delovnega mesta ali je določeno za katere kolektivne pogodbe se uporabljajo določena delovna mesta ...
Samo za aktivne naročnike
15. 4. 2024

Primer sistemizacije vzgojitelj višji svetnik

Zaposlena je z dnem 1. 10. 2023 prejela naziv višji svetnik. Si pravilno razlagamo, da se finančna posledica prejetega naziva upošteva z dnem 1. 12. 2023, torej prvo izplačilo z januarsko plačo 2024? Trenutno je v 45 PR. Od 1. 12. 2023 ji torej pripada 47 PR?
Samo za aktivne naročnike
16. 1. 2024

Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23)

Od 1. januarja 2024 velja Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025, sprejeta na podlagi dvanajstega odstavka 60. člena ZIPRS2425 ter za izvrševanje 58. člena ZIPRS2425, ki jo je sprejela vlada. Uredba določa način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov ...
Samo za aktivne naročnike
21. 11. 2023

Novosti pri najemanju zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja – informacija za predstojnike

Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna je pripravil informacijo za predstojnike neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov o spremembi zakonodaje in pogojev pri najemanju zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja.
16. 6. 2023

Ministrstvo pripravilo nov predlog zakona o javnih uslužbencih

Zaposleni v državni upravi so v povprečju stari 50 let, pri čemer na ministrstvu za javno upravo ugotavljajo, da javna uprava in javni sektor nasploh postajajo vedno manj privlačen delodajalec, sploh za mlade. Da bo državna uprava prepoznana kot privlačno delovno okolje, želijo prispevati tudi s predlogom novega zakona o ...
11. 4. 2023

Ustanovitelj zavoda je odgovoren za zagotavljanje javnih storitev

Javni zavodi so izjemno pomembne institucije, ki so ustanovljene z namenom izvajanja javne službe oziroma zagotavljanja javnih storitev za prebivalce.
30. 3. 2023

Z novelo zakona o zavodih vlada na novo ureja imenovanje vršilca dolžnosti zavoda

Vlada je danes v državni zbor posredovala predlog novele zakona o zavodih.
05. 12. 2022

ZJU: Pogodba o zaposlitvi za določen čas na osebno zaupanje funkcionarja - določanje pravic in uvrstitev v plačni razred

Najprej je treba pojasniti, da se pogodba o zaposlitvi sklene za določen čas in za razlog, ki ga zakon določa kot možen razlog sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Ko razlog preneha, preneha veljati tudi pogodba o zaposlitvi za določen čas.V občinski upravi se za urejanje delovnih razmerij ...
Samo za aktivne naročnike