Organizacija in sistemizacija v javnem sektorju

15. 4. 2024

Primer sistemizacije vzgojitelj višji svetnik

Zaposlena je z dnem 1. 10. 2023 prejela naziv višji svetnik. Si pravilno razlagamo, da se finančna posledica prejetega naziva upošteva z dnem 1. 12. 2023, torej prvo izplačilo z januarsko plačo 2024? Trenutno je v 45 PR. Od 1. 12. 2023 ji torej pripada 47 PR?
Samo za aktivne naročnike
16. 1. 2024

Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23)

Od 1. januarja 2024 velja Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025, sprejeta na podlagi dvanajstega odstavka 60. člena ZIPRS2425 ter za izvrševanje 58. člena ZIPRS2425, ki jo je sprejela vlada. Uredba določa način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov ...
Samo za aktivne naročnike
21. 11. 2023

Novosti pri najemanju zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja – informacija za predstojnike

Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna je pripravil informacijo za predstojnike neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov o spremembi zakonodaje in pogojev pri najemanju zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja.
16. 6. 2023

Ministrstvo pripravilo nov predlog zakona o javnih uslužbencih

Zaposleni v državni upravi so v povprečju stari 50 let, pri čemer na ministrstvu za javno upravo ugotavljajo, da javna uprava in javni sektor nasploh postajajo vedno manj privlačen delodajalec, sploh za mlade. Da bo državna uprava prepoznana kot privlačno delovno okolje, želijo prispevati tudi s predlogom novega zakona o ...
11. 4. 2023

Ustanovitelj zavoda je odgovoren za zagotavljanje javnih storitev

Javni zavodi so izjemno pomembne institucije, ki so ustanovljene z namenom izvajanja javne službe oziroma zagotavljanja javnih storitev za prebivalce.
30. 3. 2023

Z novelo zakona o zavodih vlada na novo ureja imenovanje vršilca dolžnosti zavoda

Vlada je danes v državni zbor posredovala predlog novele zakona o zavodih.
05. 12. 2022

ZJU: Pogodba o zaposlitvi za določen čas na osebno zaupanje funkcionarja - določanje pravic in uvrstitev v plačni razred

Najprej je treba pojasniti, da se pogodba o zaposlitvi sklene za določen čas in za razlog, ki ga zakon določa kot možen razlog sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Ko razlog preneha, preneha veljati tudi pogodba o zaposlitvi za določen čas.V občinski upravi se za urejanje delovnih razmerij ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2022

Urejanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev v občinski upravi in občinskih funkcionarjev

Za urejanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev v občinski upravi je treba upoštevati ZJU, v primerih, ko ZJU vsebin ne ureja, pa ZDR-1. ZJU vsebuje nekaj posebnosti, ki so vezane na uradnike, aktualna pa je tudi ureditev direktorjev občinskih uprav oziroma tajnikov občin, ki so vezani na mandat.Prav tako ...
19. 10. 2022

Uporaba delovnih mest iz drugih kolektivnih pogodb

Velikokrat uporabniki proračuna pri pripravi pravilnika o sistematizaciji delovnih mest, sistematizirajo delovna mesta iz kolektivne pogodbe, ki jih zavezuje, kot tudi iz drugih kolektivnih pogodb, saj menijo, da je določba 13. člena ZSPJS Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09, s spremembami, v nadaljevanju ...
Samo za aktivne naročnike
23. 8. 2022

Vlada sprejela usmeritve za hibridni način dela v državni upravi

Vlada je sprejela usmeritve za hibridni način dela zaposlenih v državni upravi, ki delno delajo od doma. Priporoča sistem, ko uslužbenec en dan dela od doma, dva dni v prostorih organa, dva dni pa mešano, glede na potrebe. Hibridni sistem naj bi sicer uporabljali le, kjer je to mogoče in ...