Interventni ukrepi po poplavah

19. 9. 2023

Odredba o določitvi poklicev in dejavnosti, ki so nujni za odpravo in preprečitev posledic poplav in plazov in v katerih se lahko zaposlujejo tuji delavci

Na podlagi prvega odstavka 89. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdajaODREDBO o določitvi poklicev in dejavnosti, ki so nujni za odpravo in preprečitev posledic ...
16. 8. 2023

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je bil sprejet 9. avgusta 2023 v Državnem zboru določa ukrepe za izboljšanje pomoči prizadetim zaradi naravnih nesreč. Zakon bo stopil v veljavo naslednji dan po objavi v uradnem listu. Ena od najpomembnejših sprememb je razširitev definicije ...