Mobing

03. 10. 2019

Sprejem ukrepov za preprečevanje mobinga

(Tanja Bohl) 1. Preventivno ukrepanje Na pojave mobinga morajo biti delodajalci zelo pozorni, kajti zaradi njegovega pojava in posledic, ki jih ta prinese, lahko podjetje utrpi veliko materialno škodo. Trpinčena oseba se večino delovnega časa ukvarja s problematiko mobinga, z osebo, ki jo trpinči, z razlogi za trpinčenje, sprašuje se ...
31. 1. 2019

Pravna ureditev in obveze delodajalcev

Mobing v Zakonu o delovnih razmerjih Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) v določbi 7. člena prepoveduje ne le spolno nadlegovanje na delovnem mestu, ampak tudi druge oblike nadlegovanja, med njimi seveda tudi mobing oziroma trpinčenje na delovnem mestu. Prepoved vseh oblik nadlegovanja je primarno določena v splošnih določbah ...