Invalidi, poklicna rehabilitacija

18. 8. 2021

Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2J

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovaje Slovenije (v nadaljevanju zavod) obvešča, da je bil dne 23. 7. 2021 v Uradnem listu RS, št. 121/21 objavljen Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2J), ki velja od 7. 8. 2021 dalje.Navedeni zakon spreminja določbo 403 ...
17. 2. 2021

Izplačilo solidarnostnega dodatka za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma so odsotni z dela zaradi višje sile

Na podlagi 13. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21 - ZDUOP), ki v 92. členu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 - ZIUPOPODVE) dodaja nov šestnajsti in nov sedemnajsti odstavek ...
14. 2. 2020

Nadomestna izpolnitev kvote

Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote in ima sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem (IP) ali zaposlitvenim centrom (ZC) lahko zniža obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov z realizirano izpolnitvijo nadomestne kvote (NDM).Za nadomestno izpolnitev kvote šteje v koledarskem letu sklenjena in realizirana pogodba. Iz izpisa iz ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 11. 2018

Posebnosti v zvezi z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Stimulacije pri obračunu prispevkov – nove podlage po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/12) je začel veljati 1. 1. 2013. Njegov glavni namen je zagotavljanje finančne vzdržnosti pokojninske blagajne in preprečevanje nadaljnjega padanja pokojnin. V 2. členu Zakona ...
Samo za aktivne naročnike
01. 6. 2018

Nagrada za preseganje kvote

Kdo je upravičenec do nagrade za invalide nad kvoto?