Invalidi, poklicna rehabilitacija

17. 2. 2021

Izplačilo solidarnostnega dodatka za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma so odsotni z dela zaradi višje sile

Na podlagi 13. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21 - ZDUOP), ki v 92. členu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 - ZIUPOPODVE) dodaja nov šestnajsti in nov sedemnajsti odstavek ...
14. 2. 2020

Nadomestna izpolnitev kvote

Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote in ima sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem (IP) ali zaposlitvenim centrom (ZC) lahko zniža obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov z realizirano izpolnitvijo nadomestne kvote (NDM).Za nadomestno izpolnitev kvote šteje v koledarskem letu sklenjena in realizirana pogodba. Iz izpisa iz ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 11. 2018

Posebnosti v zvezi z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Stimulacije pri obračunu prispevkov – nove podlage po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/12) je začel veljati 1. 1. 2013. Njegov glavni namen je zagotavljanje finančne vzdržnosti pokojninske blagajne in preprečevanje nadaljnjega padanja pokojnin. V 2. členu Zakona ...
Samo za aktivne naročnike
01. 6. 2018

Nagrada za preseganje kvote

Kdo je upravičenec do nagrade za invalide nad kvoto?