Vzgoja in izobraževanje

19. 3. 2024

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji na novo ureja delo delavcev v večdnevnih dejavnostih

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 13/24, velja od 17. februarja 2024, ureja pa več vsebinskih področij, in sicer:­ureditev delovnega časa in delovne obveznosti visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev,­sobotno leto, ki je ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 1. 2024

Olajšava za zaposlitev predmetnih učiteljev in učiteljev razrednega pouka

Davčno olajšavo za zaposlovanje lahko uveljavljajo zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur. l. RS, št. 117/06 s spremembami, v nadaljevanju: ZDDPO-2), ko vlagajo davčni obračun za plačilo davka od dohodka pravnih oseb. Gre za zavezance, ki na novo zaposlijo osebe, ki so taksativno naštete v ...
Samo za aktivne naročnike
18. 1. 2024

Vlada in sindikati podpisali aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Aneks so sklenili minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda, minister za javno upravo mag. Franc Props, minister za finance Klemen Boštjančič in minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije, dr. Igor Papič ter Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti, Neodvisni ...
12. 1. 2024

Strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja

Strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja ureja Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14, 64/15, 23/23 in 115/23). Strokovni izpit je namreč eden od pogojev za opravljanje vzgojno-izobraževalnega in drugega ...
Samo za aktivne naročnike
25. 9. 2023

Nov Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov od 16. 9. 2023 ponovno omogoča zaposlovanje študentov

Minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje, je na podlagi drugega odstavka 149. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23) sprejel Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki velja od 16. septembra 2023.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 8. 2023

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

V Uradnem listu je objavljen Pravilnik o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive, ki začne veljati 1. septembra 2023.
12. 7. 2023

Delo spremljevalca gibalno oviranega otroka

V vrtcu je zaposlena spremljevalka gibalno oviranega otroka. Otrok se je v vrtcu poškodoval, poškodba ni bila hujša, a je dobil dva šiva. Zaradi specifike otrokove bolezni je bil prisoten tudi strah staršev. Otroka so odpeljali preiskave. Otroku je bila nudena ustrezna prva pomoč, starši so po otroka prišli takoj ...
Samo za aktivne naročnike
17. 4. 2023

Podaljšan rok za prijavo za člane strokovnih svetov na področju izobraževanja

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje podaljšuje rok za prijavo na javni poziv za kandidiranje strokovnjakov s področja vzgoje in izobraževanja za člane strokovnih svetov.Predloge s pripisom »strokovni svet za.……– javni poziv št. 013-27/2023« (z obvezno navedbo strokovnega sveta, za katerega je kandidatura oddana) posredujte najkasneje do 8. 5 ...
16. 2. 2023

Uvrstitev v plačne razrede na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Sprejet je bil Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 11/23).Na podlagi konkretnih primerov, s katerimi se srečujete ravnateljice in ravnatelji ter zaposleni v vrtcih, smo pripravili kratek povzetek uvrščanja v plačne razrede na delovnem mestu Vzgojitelj predšolskih otrok ...
06. 2. 2023

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 11/23

V Uradnem listu RS, št. 11/23, je bil objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki velja od 28. januarja 2023, pravico do plače glede na vrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede pa javni uslužbenci pridobijo s 1. januarjem 2023 in ...
Samo za aktivne naročnike