Vzgoja in izobraževanje

25. 9. 2023

Nov Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov od 16. 9. 2023 ponovno omogoča zaposlovanje študentov

Minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje, je na podlagi drugega odstavka 149. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23) sprejel Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki velja od 16. septembra 2023.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 8. 2023

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

V Uradnem listu je objavljen Pravilnik o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive, ki začne veljati 1. septembra 2023.
12. 7. 2023

Delo spremljevalca gibalno oviranega otroka

V vrtcu je zaposlena spremljevalka gibalno oviranega otroka. Otrok se je v vrtcu poškodoval, poškodba ni bila hujša, a je dobil dva šiva. Zaradi specifike otrokove bolezni je bil prisoten tudi strah staršev. Otroka so odpeljali preiskave. Otroku je bila nudena ustrezna prva pomoč, starši so po otroka prišli takoj ...
Samo za aktivne naročnike
17. 4. 2023

Podaljšan rok za prijavo za člane strokovnih svetov na področju izobraževanja

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje podaljšuje rok za prijavo na javni poziv za kandidiranje strokovnjakov s področja vzgoje in izobraževanja za člane strokovnih svetov.Predloge s pripisom »strokovni svet za.……– javni poziv št. 013-27/2023« (z obvezno navedbo strokovnega sveta, za katerega je kandidatura oddana) posredujte najkasneje do 8. 5 ...
16. 2. 2023

Uvrstitev v plačne razrede na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Sprejet je bil Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 11/23).Na podlagi konkretnih primerov, s katerimi se srečujete ravnateljice in ravnatelji ter zaposleni v vrtcih, smo pripravili kratek povzetek uvrščanja v plačne razrede na delovnem mestu Vzgojitelj predšolskih otrok ...
06. 2. 2023

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 11/23

V Uradnem listu RS, št. 11/23, je bil objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki velja od 28. januarja 2023, pravico do plače glede na vrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede pa javni uslužbenci pridobijo s 1. januarjem 2023 in ...
Samo za aktivne naročnike
16. 1. 2023

Spremembe pravilnikov o normativih in standardih na področju vzgoje in izobraževanja

Spremenjeni so bili pravilniki, ki urejajo normative in standarde za izvajanje programa osnovne šole, vzgojno-izobraževalnih programov pomoči za otroke s posebnimi potrebami, programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom in za izvajanje programa glasbene šole.V zvezi z navedenimi spremembami je treba uvodoma ...
Samo za aktivne naročnike
10. 1. 2023

Dosežen dogovor glede plač pomočnic vzgojiteljic, protestnega shoda v soboto najverjetneje ne bo

Stališča zbližana tudi glede dviga plač mladih raziskovalcev in asistentovMed Svizom in vlado je prišlo do dogovora o dvigu plač pomočnic vzgojiteljic za štiri plačne razrede. Če predlog potrdita tako glavni odbor sindikata kot vlada, bo glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj predlagal odpoved za soboto napovedanega shoda.
16. 12. 2022

Zaposlitev vzgojitelja v razvojnem oddelku na delovno mesto učitelj

Zaposlili bi osebo na delovnem mestu učitelj (vzgojitelj za zgodnjo obravnavo), šifra DM: D027030. Osnovni plačni razred tega DM je od 32-37, mentor je od: 35-40, svetovalec je od: 38-43, svetnik je od: 41-46.Sedaj je na delovnem mestu vzgojitelj v razvojnem oddelku, naziv ima svetovalec s trenutnim plačnim razredom ...
Samo za aktivne naročnike
13. 12. 2022

Pridobivanje sredstev za delovanje šolskega sklada (praznične tržnice, bazarji, namenitev dela dohodnine)

Prodaja izdelkov otrok na šolskih prazničnih tržnicah oziroma bazarjihZakon o varstvu potrošnikov določa, da je podjetje dolžno za prodano blago oziroma opravljeno storitev potrošniku izdati račun, razen če ni z drugim predpisom drugače določeno. Podjetje je vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno ...
Samo za aktivne naročnike