Javna naročila

22. 2. 2023

Novela Zakona o javnem naročanju: večja transparentnost in gospodarnost ter poenostavitev oddaje ponudb

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel novelo Zakona o javnem naročanju (ZJN-3D), ki med drugim poenostavlja in skrajšuje čas za preverjanje razlogov za izključitev ponudnikov iz postopkov javnega naročanja, vključno s hitrejšim in enostavnejšim pridobivanjem potrdil o nekaznovanosti.