Dokumentacija za urejena delovna razmerja

27. 9. 2018

Inšpekcijski nadzor v praksi

Inšpekcijski pregled Nadzor pri delodajalcu Opomnik redni nadzor Opomnik za pripravo na redni nadzor s področja delovnih razmerij Uvodno pojasnilo: Inšpektor za delo zavezancu lahko najavi redni nadzor, lahko pa nadzor začne tudi brez najave kadarkoli. Zavezanec naj pri pripravi na nadzor upošteva vsebino nadzora, ki jo lahko strnemo v ...
26. 2. 2018

Letni dopust in regres

V letu 2017 so inšpektorji ugotovili 235 kršitev glede odmere in izrabe letnega dopusta, pri čemer se jih je 99 nanašalo na dolžnost delodajalca, da do 31. marca delavce pisno obvesti o odmeri letnega dopusta za tekoče leto. Tudi v tem poročevalskem obdobju so sledile kršitve glede izrabe letnega dopusta ...
Samo za aktivne naročnike