Interni akti podjetja

08. 11. 2019

Priprava in sprejem splošnih aktov

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/2013, s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1) ureja sprejem splošnih aktov pri delodajalcu v 10. členu,1 kjer je natančno opredeljen tudi postopek njihovega sprejemanja. ZDR-1 v omenjeni določbi ločuje dva tipa splošnih aktov, in sicer i) splošne akte, s katerimi delodajalec ...