Trg dela

05. 9. 2023

Ukrepi za ohranitev zaposlitev po poplavah 2023

Novela Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je začela veljati 11. avgusta, omogoča tudi povračilo nadomestila plače zaposlenih zaradi višje sile in začasnega čakanja na delo v povezavi s posledicami poplav. Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP) z začetkom veljavnosti 2. septembra ...
16. 6. 2023

Ministrstvo za delo objavlja rezultate srednje in dolgoročnih napovedi potreb trga dela do leta 2037

Včeraj je ministrstvo v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) organiziralo zaključno konferenco projekta Platforma za napovedovanje kompetenc ''Potrebe trga dela v naslednjih 15-ih letih'', kjer so bile javnosti prvič predstavljene napovedi potreb na trgu dela do leta 2037.
17. 11. 2022

Katerih kadrov bo primanjkovalo v letu 2023?

Odgovor vam ponuja Poklicni barometer 2022: tudi za prihodnje leto so napovedani primanjkljaji za vrsto poklicev na področjih zdravstvene oskrbe, informacijskih tehnologij, šolstva, gradbeništva, prometa in gostinstva.Ocenjenih 182 poklicevV letošnjem Poklicnem barometru smo ocenjevali 182 poklicev, za katere na ravni Slovenije predvidevamo:99 poklicev – primanjkljaj kadra, saj bodo ...
26. 10. 2022

Objavljeno Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2023

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2023. Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja in se izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest.
02. 8. 2022

Vstop mladih na trg dela - subvencije za zaposlovanje

Subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih, starih do 25 let, za nedoločen čas v višini od 5.400 do 8.820 EUR za izbrane delodajalce. Delodajalci zagotavljate tudi mentorstvo ter usposabljanje ali izobraževanje tako osebi kot mentorju v trajanju vsaj 30 šolskih ur/osebo. Prijavite se z ePonudbo na Portalu za ...
10. 6. 2022

Od 13. junija dalje lahko oddate vlogo za deficitarne štipendije

Na spletnih straneh Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije je objavljen javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/2023. Vlogo bo mogoče oddati od 13. junija 2022 do vključno 23. septembra 2022.
13. 4. 2022

Informacije glede zaposlovanja ukrajinskih državljanov

Za osebe iz Ukrajine, ki jim je v Sloveniji priznana začasna zaščita ob prijavi pri Zavodu RS za zaposlovanje. Za delodajalce, ki želite zaposliti razseljene osebe iz Ukrajine.
06. 1. 2022

Javna objava prostega delovnega mesta

Ali lahko zavod zasebnega prava, ki ni proračunski porabnik, pri javni objavi delovnega mesta označi možnost, da ne želi objave zavoda za zaposlovanje, ker bi objavo zagotovili na njihovi spletni strani?ZDR-1, ki je temeljni zakon za urejanje delovnih razmerij v Republiki Sloveniji, v 25. členu določa, da mora delodajalec ...
15. 1. 2021

Spremembe na trgu dela

V zadnjem obdobju, predvsem v letu 2017, natančneje v drugi polovici leta, se je stanje na trgu dela bistveno spremenilo. Vse dejavnosti so v vzponu, v vseh regijah se zaposluje, skoraj ne srečamo podjetja, ki ne bi zaposlovalo, izjemno redka pa so tista, ki celo odpuščajo. Podjetja delujejo v čedalje ...
Samo za aktivne naročnike
21. 8. 2019

Spremembe pri štirih javnih povabilih: od jutri višji upravičeni stroški za usposabljanje brezposelne osebe

Podrobno na spletni strani Zavoda za zaposlovanjeDanes, 21. avgusta, je Zavod objavil spremembe pri štirih aktualnih javnih povabilih: Usposabljanje na delovnem mestu 2019 (UDM), Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019 (UDM – mladi), Usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito 2018/2019 (UDM za osebe z mednarodno zaščito ...