Letni/razvojni pogovori

07. 11. 2019

Letni razvojni pogovori

Najpogostejša vprašanja o letnih pogovorih … Zakaj letni pogovor? Raziskave organizacijske kulture in zadovoljstva zaposlenih kažejo, da zaposleni želimo dejavno prispevati k spremembam v podjetju, da odnose med seboj in z nadrejenimi dojemamo kot pomembne in da želimo več povratnih informacij o svojem delu. Med pomembne kompetence vodij v moderni organizacijski ...
16. 4. 2019

Kako analizirati izvedene letne pogovore in pripraviti zaključno poročilo za upravo?

Po izvedenih letnih pogovorih je smiselno na podlagi analize izdelati poročilo za vodstvo (upravo, direktorja, vodje). Pri analizi izhajamo iz namenov letnih pogovorov - zakaj letne pogovore v naši organizaciji sploh izvajamo?
03. 4. 2019

Letni (razvojni) pogovori

Ali letni pogovori še delujejo?
25. 3. 2019

Letni razvojni pogovori - odgovori na najpogostejša vprašanja

Najpogostejša vprašanja o letnih pogovorih... Zakaj letni pogovor? Raziskave organizacijske kulture in zadovoljstva zaposlenih kažejo, da želimo zaposleni dejavno prispevati k spremembam v podjetju, da odnose med seboj in z nadrejenimi dojemamo kot pomembne in, da želimo več povratnih informacij o svojem delu. Med pomembne kompetence vodij v moderni organizacijski ...
Samo za aktivne naročnike
08. 11. 2018

Razvojni pogovori s sodelavcem

Že nekaj časa je poudarek pri letnih pogovorih vse bolj na razvoju, na tem, kako s(m)o zaposleni lahko pri svojem delu še boljši: bolj učinkoviti, bolj kvalitetni in boljši sodelavci.
13. 6. 2018

Razvojni pogovori in ciljno vodenje po novem

Do poslovnih rezultatov z uspešno implementacijo ciljnega vodenja