Letni (razvojni) pogovori

03. 4. 2019 | Avtor: mag. Suzana Ester Car
Ali letni pogovori še delujejo?

Letni pogovori so tudi pri nas v Sloveniji že prerasli fazo modne muhe in so se v marsikateri organizaciji že dobro ukoreninili. In vendar so v tem času tudi letni pogovori doživeli kar nekaj osvežitev ter korenitih sprememb. Ena od njih je vsekakor ta, da niso več toliko "letni" kot so postali razvojni pogovori. Že nekaj časa je poudarek pri letnih pogovorih vse bolj na razvoju, na tem, kako s(m)o zaposleni lahko pri svojem delu še boljši: bolj učinkoviti, bolj kvalitetni in boljši sodelavci. Pričelo se je nekje takrat, ko je vedno več strokovnjakov, vodij in sodelavcev pričelo opozarjati, da nekaj ne deluje. Da ni želenih rezultatov. In marsikje so zato ugotovili, da "letni pogovori pač ne delujejo".

Zakaj letni pogovor?

Raziskave organizacijske kulture in zadovoljstva zaposlenih kažejo, da želimo zaposleni dejavno prispevati k spremembam v podjetju, da odnose med seboj in z nadrejenimi dojemamo kot pomembne in, da želimo več povratnih informacij o svojem delu.

Med pomembne kompetence vodij v moderni organizacijski kulturi sodi tudi spodbujanje različnih mnenj in vključevanje zaposlenih v procese odločanja. Vseh teh procesov pa ni moč zagotoviti, če med vodjem in zaposlenim ni odnosa in zaupanja. In vsaka komunikacija še ni odnos!

Letni pogovor odpira možnosti za poglobljeno komunikacijo med vodjo in zaposlenim, med namene letnega pogovora sodijo tudi:

- načrtovanje in uresničevanje delovnih ter razvojnih ciljev zaposlenih skladno s cilji podjetja;

- zaposleni tako dobijo možnost izraziti svoja mnenja, ideje, težave, nejasnosti;

- vodje pa svoje zaposlene bolje spoznajo, razumejo in uspešneje vodijo.

O tem piše mag. Suzana Ester Car v e-seminarju Razvojni pogovor s sodelavcem.

Nazaj