Študenti in dijaki na praksi

27. 3. 2024

Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad

I. členNa podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–december preteklega leta se v skladu s prvim odstavkom 3. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 ...
05. 2. 2024

Minimalna urna postavka za študentsko delo

Zakonsko določena minimalna urna postavka za študentsko delo od 3. februarja 2024 znaša:✅ BRUTO: 7,21 €✅ NETO: 6,20 € (nakazilo, ki ga dijak/študent prejme na bančni račun) Razlika med bruto in neto pomeni, da se pri nakazilu odvede prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) v višini 13,95 ...
14. 3. 2023

Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad, veljavni od 1. marca 2023

V Uradnem listu št. 28/23 z dne 3. 3. 2023 je bil objavljen nov Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad.Te se spremenijo s 1. marcem 2023, in sicer:za 1. letnik 291,48 eura,za 2. letnik 349,78 eura,za 3. letnik 466,37 eura.Besedilo sklepa ...