Minimalna urna postavka za študentsko delo

05. 2. 2024

Zakonsko določena minimalna urna postavka za študentsko delo od 3. februarja 2024 znaša:

BRUTO: 7,21 €

NETO: 6,20 € (nakazilo, ki ga dijak/študent prejme na bančni račun) Razlika med bruto in neto pomeni, da se pri nakazilu odvede prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) v višini 13,95 % in se šteje v pokojninsko dobo.

  • Do 31. 1. 2024 je bil prispevek za PIZ 15,5 %, od 1. 2. 2024 pa je znižan za 10 % in znaša 13,95 %.

Vir: e-Študentski servis

Nazaj