Povračila stroškov v zvezi z delom

12. 3. 2024

Evidentiranje delovnega časa in službena pot

V podjetju posodabljamo interni akt glede evidentiranja delovnega časa. Zanima nas, kako se za gospodarstvo pravilno obračunava delovni čas med službenimi potovanji. Na primer priznavanje opravljenih ur, ko delavec v istem dnevnu potuje (8 ur ali več) in dela. Ali se delavcu šteje v delovni čas 8 ur? Ali se ...
Samo za aktivne naročnike
21. 12. 2023

Dnevnica, terenski dodatek in malica komercialista, ki pretežno dela na terenu

Primer:Komercialist na terenu, ki pride samo enkrat tedensko na sedež podjetja, ostalo dela pretežno na terenu in se vrača vsak dan domov ali kateri dan od doma - home office (tako ima zapisano tudi v pogodbi o zaposlitvi), mu pripadajo dnevnice za službene poti ali dobi terenski dodatek in malico ...
Samo za aktivne naročnike
21. 12. 2023

Uporaba službenega vozila v primeru, da se zaposleni iz službene poti pelje domov in naslednji dan v službo

Primer:Zaposleni iz Slov. Bistrice pride s svojim avtomobilom zjutraj na sedež podjetja v Maribor. Potem se s službenim avtomobilom odpravi na teren v Postojno. Ko se vrača s terena, se ne vrne na firmo, ampak ostane s kombijem doma v Slov. Bistrici, saj mu je na poti, je prej ...
Samo za aktivne naročnike
04. 12. 2023

Kilometrina

Kolektivne pogodbe dejavnosti v praksi običajno navezujejo na višine povračil stroškov, ki so določene v davčni uredbi ali v uredbi za tujino, tako delodajalci iz gospodarstva izplačujejo stroške prevoza na službenem potovanju v višinah, ki so določene v davčni uredbi ali v uredbi za tujino.V skladu s 5. členom ...
Samo za aktivne naročnike
01. 12. 2023

Način izračunavanja števila dnevnic

Dnevnice za službeno potovanje v Sloveniji in v tujini lahko izračunamo na enak način. Predpisan postopek za izračun števila dnevnic najdemo le v Uredbi za tujino, zato menim, da je smiselno, da se določila v zvezi z izračunom višine dnevnice uporabi tudi za davčno uredbo. Uredba za tujino (način izračunavanja ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 11. 2023

Povračilo stroškov prenočevanja na službenem potovanju

Povračila stroškov prenočevanja na službenem potovanju se ne všteva v davčno osnovo v višini dejanskih stroškov za prenočevanje. Te stroške se dokazuje s potnim nalogom in z računom (6. člen davčne uredbe).Stroške prenočevanja se prilaga obračunu potnih stroškov, dokumentirani so v računih, ki glasijo na podjetje, kar je običajno ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 11. 2023

Dnevnice za službene poti v Sloveniji za gospodarstvo v 2023

Dnevnice od 1. 1. 2023 daljeUredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerjaDnevnice za službeno potovanje v Sloveniji:nad 12 do 24 ur znaša dnevnica 27,81 euranad 8 do 12 ur znaša dnevica 13,88 euranad ...
29. 11. 2023

Priporočila za izpolnjevanje potnih nalogov

Potni nalogi morajo biti izdani pravočasno (praviloma pred službeno potjo, razen izjem). Obračune potnih nalogov delajte sproti. Vse rubrike potnega naloga morajo biti izpolnjene vestno in natančno. Vpisane morajo biti dejansko prevožene razdalje; kot pripomoček lahko uporabite Google Zemljevid "Google Maps" ali kak drug verodostojen internetni izračun razdalje med kraji ...
Samo za aktivne naročnike
28. 11. 2023

Obračun potnih stroškov

Pri povračilih potnih stroškov je treba v zvezi z višino teh stroškov upoštevati delovnopravni in davčni vidik.
Samo za aktivne naročnike
28. 11. 2023

Potni nalog in obračun potnih stroškov

Pred pričetkom službenega potovanja mora napoteni delavec imeti pravilno izpolnjen potni nalog, s katerim mu delodajalec odredi pot, po zaključenem potovanju pa je treba izpolniti še obračunski del potnega naloga.
Samo za aktivne naročnike