Povračila stroškov v zvezi z delom

04. 12. 2023

Kilometrina

Kolektivne pogodbe dejavnosti v praksi običajno navezujejo na višine povračil stroškov, ki so določene v davčni uredbi ali v uredbi za tujino, tako delodajalci iz gospodarstva izplačujejo stroške prevoza na službenem potovanju v višinah, ki so določene v davčni uredbi ali v uredbi za tujino.V skladu s 5. členom ...
Samo za aktivne naročnike
01. 12. 2023

Način izračunavanja števila dnevnic

Dnevnice za službeno potovanje v Sloveniji in v tujini lahko izračunamo na enak način. Predpisan postopek za izračun števila dnevnic najdemo le v Uredbi za tujino, zato menim, da je smiselno, da se določila v zvezi z izračunom višine dnevnice uporabi tudi za davčno uredbo. Uredba za tujino (način izračunavanja ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 11. 2023

Povračilo stroškov prenočevanja na službenem potovanju

Povračila stroškov prenočevanja na službenem potovanju se ne všteva v davčno osnovo v višini dejanskih stroškov za prenočevanje. Te stroške se dokazuje s potnim nalogom in z računom (6. člen davčne uredbe).Stroške prenočevanja se prilaga obračunu potnih stroškov, dokumentirani so v računih, ki glasijo na podjetje, kar je običajno ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 11. 2023

Dnevnice za službene poti v Sloveniji za gospodarstvo v 2023

Dnevnice od 1. 1. 2023 daljeUredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerjaDnevnice za službeno potovanje v Sloveniji:nad 12 do 24 ur znaša dnevnica 27,81 euranad 8 do 12 ur znaša dnevica 13,88 euranad ...
29. 11. 2023

Priporočila za izpolnjevanje potnih nalogov

Potni nalogi morajo biti izdani pravočasno (praviloma pred službeno potjo, razen izjem). Obračune potnih nalogov delajte sproti. Vse rubrike potnega naloga morajo biti izpolnjene vestno in natančno. Vpisane morajo biti dejansko prevožene razdalje; kot pripomoček lahko uporabite Google Zemljevid "Google Maps" ali kak drug verodostojen internetni izračun razdalje med kraji ...
Samo za aktivne naročnike
28. 11. 2023

Obračun potnih stroškov

Pri povračilih potnih stroškov je treba v zvezi z višino teh stroškov upoštevati delovnopravni in davčni vidik.
Samo za aktivne naročnike
28. 11. 2023

Potni nalog in obračun potnih stroškov

Pred pričetkom službenega potovanja mora napoteni delavec imeti pravilno izpolnjen potni nalog, s katerim mu delodajalec odredi pot, po zaključenem potovanju pa je treba izpolniti še obračunski del potnega naloga.
Samo za aktivne naročnike
04. 10. 2023

Povračila stroškov za prehrano na delu

Povračilo stroškov prehrane na delu v zasebnem sektorjuPomembno je, da vsak delodajalec upošteva kolektivno pogodbo, ki ga zavezuje. V kolikor v kolektivni pogodbi ni določeno povračilo za malico oz. višina regresa za malico, se ta določi in uredi s podzakonskim aktom ali internim aktom delodajalca.Do katere višine je ...
30. 5. 2023

Dnevnice za tujino za gospodarstvo v 2023

Dnevnica je nadomestilo stroškov za prehrano na službeni poti.
03. 1. 2023

Vlada zvišala neobdavčeni znesek več dohodkov iz delovnega razmerja

Vlada, ki je pred meseci zvišala neobdavčeni znesek nadomestila za prevoz na delo, prehrano in službene poti, je s spremembami uredbe zvišala še nekatere druge dohodke iz delovnega razmerja. Gre za še enega v vrsti ukrepov za naslovitev draginje, je po seji vlade povedal finančni minister Klemen Boštjančič.V okviru ...