Inšpekcijsko nadzorstvo

17. 5. 2018

Spremenjena ureditev inšpekcijskega nadzora plačnega sistema javnega sektorja

Novela ZSPJS-S prinaša tudi določene spremembe v postopkih inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem predpisov, splošnih aktov in kolektivnih pogodb plačnega sistema javnega sektorja, ki ga na podlagi 43. a do 43. č člena ZSPJS opravljajo inšpektorji za plače v javnem sektorju v okviru inšpekcije za sistem javnih uslužbencev Inšpektorata za javni ...
Samo za aktivne naročnike