Disciplinska in odškodninska odgovornost

05. 3. 2020

Disciplinski postopek po ZDR-1

ZDR-1 ureja disciplinski postopek v poglavju 12. Disciplinska odgovornost, od 172. do 176. člena.Upoštevati je treba, da je osnovna obveznost zaposlenega izpolnjevanje pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Če obveznosti iz delovnega razmerja delavec krši, ima delodajalec več možnosti, in sicer:za hujše in ponavljajoče kršitve lahko delodajalec ...
Samo za aktivne naročnike
03. 8. 2018

Disciplinska odgovornost

V poglavju je urejena disciplinska odgovornost, ki je ena izmed oblik delovnopravne odgovornosti delavca. Poleg disciplinske odgovornosti delovnopravna odgovornost delavca zajema tudi odškodninsko odgovornost za škodo, ki jo delavec povzroči na delu ali v zvezi z delom, ter odgovornost za kršitve, zaradi katerih lahko delodajalec delavcu tudi izredno ali redno ...