Upokojitev

03. 6. 2024

Delo upokojenca 2024

Glede dela upokojencev je treba upoštevati določbe Zakona o urejanju trga dela in določbe odredbe, ki določa urno postavko. V Uradnem listu RS, št. 10/24, je bila 5. februarja 2024 objavljena Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev. Najnižja urna postavka ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 5. 2024

Odpravnina ob upokojitvi, pravilen izračun

Sodelavka se je upkojila s 1. 4. 2024. Sporazum o prekinitvi pogodbe o zaposlitvi zaradi starostne upokojitve ji je bil vročen 8. 2. 2024. V izračun odpravnine ob upokojitvi smo upoštevali tri povprečne plače pred vročitvijo sporazuma o prekinitvi (oktober, november in december 2023). Ali bi morali upoštevati plače januar ...
Samo za aktivne naročnike
15. 4. 2024

Ali zaposlenemu, ki je ob upokojitvi že prejel odpravnino, le-ta pripada, če se ponovno zaposli in upokoji?

Javna uslužbenka se je s 5. 1. 2024 upokojila in prejela odpravnino ob upokojitvi. S 16.1.24 se je pri istem delodajalcu ponovno zaposlila za polovični delovni čas za obdobje treh mesecev.Zanima nas, ali ji po preteku pogodbe za določen čas ponovno pripada odpravnina ter kako je z ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 8. 2021

Izvedba ZPIZ-2H

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovaje Slovenije (v nadaljevanju zavod) v zvezi z izvedbo Zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2H), ki se uporablja od 1. 1. 2021 dalje, pojasnjuje, da so bile v zadnjem letu in pol sprejete kar tri pomembne novele, in sicer ...
19. 7. 2021

Novi elektronski storitvi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - splošni in osebni informativni pokojninski kalkulator

ZPIZ je na svoji spletni strani objavil novi elektronski storitvi, splošni in osebni informativni pokojninski kalkulator. Namen obeh navedenih elektronskih storitev zavoda je uporabnikom ponuditi varen, hiter, dostopen in enostaven informativni izračun datuma izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine ter pričakovane višine pokojnine.
24. 3. 2021

DZ je soglasno sprejel pokojninsko novelo, po kateri se bo prehodno obdobje do izenačitve odmernega odstotka za moške in za ženske končalo že 1. januarja 2023

Povzeli smo sporočilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) o nekaterih spremembah na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih je prineslo letošnje leto.
15. 1. 2021

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju1 med drugim določa pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. V zvezi s pravico do starostne pokojnine je pomembno razumeti, da je pravica do nastopa upokojitve oziroma pravica do pridobitve pokojnine pravica delavca (in ne morebiti njegova obveznost oz. nekaj, kar bi nastopilo ...
Samo za aktivne naročnike
17. 12. 2020

Ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov

Velja od 1. decembra 2020 Pokojnine in drugi prejemki, priznani na podlagi pravic iz prvega odstavka 3. člena, prejemki iz 389. člena, iz četrtega odstavka 392. člena ter 404. in 405. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101 ...
06. 3. 2018

Odpravnina ob upokojitvi

Upokojitev javnega uslužbenca