Upokojitev

16. 1. 2020

Upokojevanje po 1. 1. 2020

Odločite se za datum upokojitve, ki vam zagotavlja višjo pokojnino
Samo za aktivne naročnike
16. 1. 2020

Upokojevanje v letu 2020

Slovenski parlament je 29. novembra lani sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), ki je začel veljati s 1. januarjem 2020.Uveljavitev ZPIZ-2G zavarovankam za 40 let dopolnjene pokojninske dobe ohranja odmero starostne pokojnine v deležu 63,5 odstotka od pokojninske osnove. Brez sprejetja ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 10. 2019

Ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov

Velja od 1. decembra 2019Pokojnine in drugi prejemki, priznani na podlagi pravic iz prvega odstavka 3. člena, prejemki iz 398. člena, iz četrtega odstavka 392. člena ter 404. in 405. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101 ...
17. 7. 2019

V javno razpravo je šel predlog o pokojninski noveli

Predlog predvideva enotno odmerno lestvico za izračun pokojninske osnove tako za moške kot za ženskePredlog pokojninske novele je od danes v javni razpravi, ki se bo iztekla drugega septembra. Za moške predvideva postopno dvigovanje odmernega odstotka za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe, za upravičenke oziroma upravičence ...
17. 5. 2019

Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2019

Najvišja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. januarja 2019 znaša 3.433,84 eura oziroma 2.513,57 eura, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2.
14. 3. 2019

Novosti na področju pokojninske, socialne in zakonodaje s področja trga dela

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo predloge spremembe treh zakonov
21. 12. 2018

Starostna pokojnina

Pogoji v letu 2019
11. 5. 2018

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve

Splošno Pogodba o zaposlitvi lahko preneha na različne načine, ki so določeni v 77. členu Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1)1 in ki so obravnavani v tretjem poglavju tega priročnika. 77. člen ZDR-1 tako med različnimi načini prenehanja pogodbe o zaposlitvi in s tem tudi delovnega razmerja našteva ...
06. 3. 2018

Odpravnina ob upokojitvi

Upokojitev javnega uslužbenca