Upokojitev

08. 4. 2021

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za letos določil najnižjo pokojnino

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na korespondenčni seji sprejel sklep, po katerem najnižja pokojnina, uveljavljena letos, od 1. januarja znaša 260,61 evra. Nadomestila za invalidnost, nastalo letos, pa se od letošnjega januarja odmerijo najmanj od osnove v višini 563,86 evra, so sporočili iz pokojninskega zavoda ...
24. 3. 2021

DZ je soglasno sprejel pokojninsko novelo, po kateri se bo prehodno obdobje do izenačitve odmernega odstotka za moške in za ženske končalo že 1. januarja 2023

Povzeli smo sporočilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) o nekaterih spremembah na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih je prineslo letošnje leto.
15. 1. 2021

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve

Avtor: Tanja Bohl
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju1 med drugim določa pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. V zvezi s pravico do starostne pokojnine je pomembno razumeti, da je pravica do nastopa upokojitve oziroma pravica do pridobitve pokojnine pravica delavca (in ne morebiti njegova obveznost oz. nekaj, kar bi nastopilo ...
Samo za aktivne naročnike
04. 1. 2021

Novosti na področju upokojevanja v letu 2021

Ena od novosti letos je višji odmerni odstotek za pokojninsko dobo pri moških
17. 12. 2020

Ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov

Velja od 1. decembra 2020 Pokojnine in drugi prejemki, priznani na podlagi pravic iz prvega odstavka 3. člena, prejemki iz 389. člena, iz četrtega odstavka 392. člena ter 404. in 405. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101 ...
06. 3. 2018

Odpravnina ob upokojitvi

Upokojitev javnega uslužbenca