Upokojitev

04. 1. 2022

Novosti na področju upokojevanja v letu 2022

Pri upokojevanju bodo letos veljale nekatere novosti. Moškim se bo tako starostna pokojnina za 40 let pokojninske dobe odmerila v višini 61,5 odstotka od pokojninske osnove.
18. 8. 2021

Izvedba ZPIZ-2H

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovaje Slovenije (v nadaljevanju zavod) v zvezi z izvedbo Zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2H), ki se uporablja od 1. 1. 2021 dalje, pojasnjuje, da so bile v zadnjem letu in pol sprejete kar tri pomembne novele, in sicer ...
19. 7. 2021

Novi elektronski storitvi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - splošni in osebni informativni pokojninski kalkulator

ZPIZ je na svoji spletni strani objavil novi elektronski storitvi, splošni in osebni informativni pokojninski kalkulator. Namen obeh navedenih elektronskih storitev zavoda je uporabnikom ponuditi varen, hiter, dostopen in enostaven informativni izračun datuma izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine ter pričakovane višine pokojnine.
08. 4. 2021

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za letos določil najnižjo pokojnino

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na korespondenčni seji sprejel sklep, po katerem najnižja pokojnina, uveljavljena letos, od 1. januarja znaša 260,61 evra. Nadomestila za invalidnost, nastalo letos, pa se od letošnjega januarja odmerijo najmanj od osnove v višini 563,86 evra, so sporočili iz pokojninskega zavoda ...
24. 3. 2021

DZ je soglasno sprejel pokojninsko novelo, po kateri se bo prehodno obdobje do izenačitve odmernega odstotka za moške in za ženske končalo že 1. januarja 2023

Povzeli smo sporočilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) o nekaterih spremembah na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih je prineslo letošnje leto.
15. 1. 2021

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju1 med drugim določa pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. V zvezi s pravico do starostne pokojnine je pomembno razumeti, da je pravica do nastopa upokojitve oziroma pravica do pridobitve pokojnine pravica delavca (in ne morebiti njegova obveznost oz. nekaj, kar bi nastopilo ...
Samo za aktivne naročnike
17. 12. 2020

Ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov

Velja od 1. decembra 2020 Pokojnine in drugi prejemki, priznani na podlagi pravic iz prvega odstavka 3. člena, prejemki iz 389. člena, iz četrtega odstavka 392. člena ter 404. in 405. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101 ...
06. 3. 2018

Odpravnina ob upokojitvi

Upokojitev javnega uslužbenca